O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-03-23 11:50:42
Tytuł: Polimery

URL: https://ichp.vot.pl/index.php/p
https://ichp.pl/czasopismo-polimery/

Współtwórca: Jeziórska, Regina. Red. nacz.

Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego

Dziedzina: Chemia / Chemia polimerów

Słowa kluczowe:

polimery / polymers
tworzywo sztuczne / plastic
przetwórstwo tworzyw sztucznych / plastic processing
technologia tworzyw sztucznych / plastics technology
guma / rubber
lakier / lacquer
włókno syntetyczne / synthetic fibre

Opis: Strona miesięcznika, w którym publikowane są oryginalne, recenzowane przez specjalistów prace badawcze, naukowe i technologiczne z zakresu chemii, fizykochemii, technologii, przetwórstwa i zastosowania polimerów. Ponadto tematyka czasopisma dotyczy gum, lakierów i włókien chemicznych. Jest ono skierowane do pracowników naukowych i inżynieryjnych wyższych uczelni, PAN, jednostek badawczo-rozwojowych oraz zakładów przemysłowych specjalizujących się w chemii, fizykochemii, technologii i przetwórstwie polimerów.
Czasopismo indeksowane jest m.in w takich bazach jak Web of Science, Scopus, EBSCO, Chemical Abstracts. Od roku 1998 "Polimery" figurują na publikowanej przez "Journal Citation Reports" międzynarodowej liście czasopism, które uzyskały współczynnik oddziaływania (Impact Factor - IF). Są również indeksowane w BazTech - bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Na stronie czasopisma pełne teksty artykułów od 2016 roku.

Typ: Czasopisma

Data: 2019

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]

Język: angielski
polski

ISSN/ISBN: ISSN: 0032-2725

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji