O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-01-02 23:34:06
Tytuł: PIPC Polska Izba Przemysłu Chemicznego

URL: http://www.pipc.org.pl/

Wariant: The Polish Chamber of Chemical Industry
PIPC

Twórca: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Dziedzina: Chemia / Chemia - zagadnienia ogólne
Chemia / Technologia chemiczna

Słowa kluczowe:

przemysł chemiczny / chemical industry
ochrona środowiska / environment protection
tworzywa sztuczne / plastics
chemikalia / chemicals
substancje niebezpieczne / dangerous substances
produkty chemiczne / chemicals
bezpieczeństwo chemiczne / chemical safety
innowacyjność / innovativeness
polityka energetyczno-klimatyczna
zrównoważony rozwój / sustainable development

Opis: Strona PIPC - Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która jest "organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. PIPC jest jedyną polską instytucją będącą członkiem Europejskiej Komisji Przemysłu Chemicznego CEFIC, dzięki czemu ma prawo reprezentować polski przemysł chemiczny na forum międzynarodowym".
Na stronie zamieszczony jest zakres działalności poszczególnych Komisji i Grup Roboczych Izby. Obszerny dział "Publikacje" zawiera Raporty Roczne PIPC za lata 2003-2019 oraz Raporty Środowiskowe, publikacje w Magazynie Polska Chemia oraz Biuletynie Bezpieczna Chemia. Wiele informacji poświęconych jest ochronie środowiska, m. in. programowi Odpowiedzialność i Troska. Oddzielne zakładki stanowią: "Rzecznictwo" - informacje o udziale w procesach legislacyjnych oraz w kształtowaniu rozwiązań regulacyjnych tj. pracach 5 komisji PIPC. Zakładka "Projekty" zawiera opisy projektów realizowanych przez PIPC. W "Kalendarzu" dostępne są również informacje o konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez PIPC. Strona posiada wyszukiwarkę, a także linki do profili na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Data: 2019

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
ppt [PowerPoint Presentation]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski

Własność: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Uwagi dla czytelnika: część materiałów publicznie dostępna