O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-11-05 09:03:51
Tytuł: Stacja Morska im. prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

URL: https://hel.ug.edu.pl/

Wariant: Stacja Morska IO UG
SMIOUG

Twórca: Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Dziedzina: Oceanologia i Oceanotechnika / Biologia morza
Oceanologia i Oceanotechnika / Oceanografia regionalna
Oceanologia i Oceanotechnika / Sozologia morza (ochrona środowiska morskiego)

Słowa kluczowe:

badania naukowe / scientific research
biologia morza / marine biology
ekologia morza / marine ecology
Morze Bałtyckie / Baltic Sea
ochrona środowiska morskiego / maritime environment protection

Opis: "Stacja Morska UG jest stacją terenową w strukturze organizacyjnej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii. Problematyka badawcza zespołu Stacji Morskiej koncentruje się na: biologii bałtyckich ssaków morskich, biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej Bałtyku, ochronie rzadkich gatunków i biotopów Bałtyku, biologii i ekologii ryb antarktycznych."Na stronie znajdują się również odnośniki, m.in. wykaz publikacji pracowników stacji z lat 1976-2018.


Typ: Witryny instytucji i organizacji
Projekty badawcze, raporty

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski

Własność: SMIOUG