O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2020-01-24 15:32:52
Tytuł: Acta Scientiarum Polonorum. Architectura (Budownictwo)

URL: http://www.acta.media.pl/pl/main.php?p=13&sub=6&act=70&s=13

Twórca: Akademia Rolnicza w Krakowie [et al.]

Wydawca: Wydawnictwo SGGW w Warszawie

Dziedzina: Architektura i Urbanistyka / Architektura - zagadnienia ogólne
Budownictwo / Budownictwo - zagadnienia ogólne
Budownictwo / Mechanika gruntów. Fundamentowanie

Słowa kluczowe:

geotechnika i fundamentowanie / geotechnics and foundation
ocena oddziaływania na środowisko / environmental impact analysis
inżynieria rzeczna / river engineering
architektura krajobrazu / landscape architecture

Opis: Acta Scientiarum Polonorum założone w 2001 r. przez polskie uczelnie rolnicze. Podseria Architectura (Budownictwo) dostępna od 2002 r. w formie streszczeń, a od 2006 r. pełnych tekstów artykułów . Tematyka czasopisma dotyczy przede wszystkim geotechniki, fundamentowania i inżynierii rzecznej z oceną oddziaływania budownictwa na środowisko i odwrotnie.


Typ: Czasopisma

Data: 2002

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
php [PHP Script]

Język: polski
angielski

ISSN/ISBN: 1644-0633

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji
dostępne spisy treści