O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2020-06-08 16:29:26
Tytuł: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny : Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

URL: http://www.imp.gda.pl/bkee/

Wariant: Baltic Eco - Energy Cluster : Green Alternative for the Nothern Poland Macroregion

Twórca: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Dziedzina: Mechanika / Mechanika - zagadnienia ogólne
Inżynieria i Ochrona Środowiska / Inżynieria i ochrona środowiska - zagadnienia ogólne
Elektrotechnika i Energetyka / Energetyka o źródłach odnawialnych i inne rodzaje energetyki

Słowa kluczowe:

Regionalna Strategia Energetyki
kogeneracja rozproszona
bioenergetyka
mikrosiłownie kogeneracyjne
niekonwencjonalne źródła energii
biopaliwo / biofuel
odnawialne źródła energii / renewable energy sources
świadomość ekologiczna

Opis: "Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) jest wspólną inicjatywą Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej oraz Marszałków i Samorządów Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę w tych województwach. Obejmuje swym zasięgiem obszar Polski północnej od Koszalina przez Województwo Pomorskie po wschodnie krańce Województwa Warmińsko-Mazurskiego."
"Celem strategicznym BKEE jest skoordynowanie realizacji Regionalnych Strategii Energetyki (RSE) w zakresie szeroko pojętej ekoenergii, głównie poprzez zwiększenie efektywności absorpcji regionalnych i centralnych funduszy UE w makroregionie oraz ułatwienie kontaktów w ramach współpracy międzyregionalnej UE.(...) Szczególnym celem BKEE jest wdrożenie idei szeroko rozumianej kogeneracji rozproszonej, tj. jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w małej i średniej skali, w oparciu o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biomasę, a także energię wodną, słoneczną i wiatrową."

Typ: Projekty badawcze, raporty
Witryny instytucji i organizacji

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
doc [Word Document]

Język: polski
angielski

Własność: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji