O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2012-01-04 10:13:38
Tytuł: Fizyczne podstawy materiałoznawstwa : Politechnika Świętokrzyska : skrypt nr 279

URL: http://www.tu.kielce.pl/~wdep/

Twórca: Przybyłowicz, Karol
Przybyłowicz, Janusz

Dziedzina: Inżynieria Materiałowa / Inżynieria materiałowa - zagadnienia ogólne
Mechanika / Mechanika ciała stałego (mechanika materiałów, mechanika konstrukcji)

Słowa kluczowe:

materiałoznawstwo / material science
obróbka cieplna metali / heat treatment of metals
obróbka powierzchniowa / surface treatment

Opis: Internetowa wersja repetytorium z materiałoznawstwa, w formie pytań i odpowiedzi, służąca do powtórki materiału przed egzaminem. Materiał oparty jest na podręcznikach K. Przybyłowicza: Metaloznawstwo i Metaloznawstwo teoretyczne. W rozdziale 1 i 2 omówiono strukturę atomową i elektronową teorię metali. Rozdział 3 traktuje o fizycznych własnościach metali a rozdział 4 o wiązaniach w kryształach i siłach międzyatomowych. Rozdziały 5 i 6 poświęcone są krystalografii i defektom struktury krystalicznej a rozdział 7 - dyfuzji. Repetytorium zaopatrzone jest w alfabetyczny wykaz haseł.

Typ: Książki

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]

Język: polski

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji