O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-02-17 10:14:31
Tytuł: Aviation Valley

URL: http://www.dolinalotnicza.pl/

Wariant: Dolina Lotnicza

Twórca: Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"

Dziedzina: Mechanika / Mechanika - zagadnienia ogólne
Mechanika / Budowa i technologia maszyn

Słowa kluczowe:

lotnictwo / aviation
przemysł lotniczy / aviation industry
łańcuch dostaw / supply chain
projekt międzynarodowy / international project
działalność badawczo-rozwojowa / research and development

Opis: Witryna na temat przemysłu lotniczego w Polsce, który jest reprezentowany głównie przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza działające na terenie województwa podkarpackiego. Zawiera m.in. informacje dotyczące:
- lokalizacji i działalności firm przemysłu lotniczego zrzeszonych w Stowarzyszeniu (krótką charakterystykę każdej z firm: rok założenia, zakres działalności, zatrudnienie, adres strony www i adres e-mail),
- działalności samego stowarzyszenia, partnerów z nim współpracujących (baza ofert współpracy), szkoleń, projektów branżowych, międzynarodowych i foresight opierających się na współpracy z Białorusią i Ukrainą,
- aktualności związanych z tą dziedziną przemysłu.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Data: 2013

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski