O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-03-22 09:42:55
Tytuł: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nuk

URL: http://www.ippt.gov.pl

Wariant: IPPT PAN
Institute of Fundamental Technological Research : Polish Academy of Sciences

Twórca: Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN

Dziedzina: Mechanika / Mechanika - zagadnienia ogólne
Mechanika / Mechanika ciała stałego (mechanika materiałów, mechanika konstrukcji)
Mechanika / Budowa i technologia maszyn
Mechanika / Wytrzymałość i odkształcalność materiałów
Fizyka i Astronomia / Ciepło. Termodynamika
Fizyka i Astronomia / Drgania. Akustyka

Słowa kluczowe:

mechanika teoretyczna / theoretical mechanics
mechanika stosowana / applied mechanics
mechanika materiałów / materials mechanics
mechanika konstrukcji / construction mechanics
akustoelektronika / acoustoelectronics
mechanika pękania / fracture mechanics
diagnostyka ultradźwiękowa materiałów / ultrasonic diagnosis of materials
technologia kształtowania laserowego / laser shaping technology
ekobudownictwo / eco-building engineering
termosprężystość / thermoelasticity
termoplastyczność / thermoplasticity
wibroakustyka / vibroacoustics
teoria defektów / theory of defects

Opis: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN), założony w 1952 roku w Warszawie, prowadzi teoretyczne i eksperymentalne prace w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej, teorii sprzężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretycznej, eksperymentalnej i obliczeniowej mechaniki materiałów i konstrukcji, akustoelektroniki oraz zastosowania ultradźwięków w medycynie.
IPPT PAN prowadzi również badania w kilku innych podstawowych gałęziach nauki i techniki, takich jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych; fizyka plazmy; dynamika stochastyczna; propagacja fal uderzeniowych w płynach i ciałach stałych; efekty promieniowania laserowego na metale; mechaniczne, termiczne i elektromagnetyczne efekty pękania oraz propagacji pęknięć; informatyka stosowana; mechatronika i robotyka.
Instytut bierze czynny udział w rozwijaniu nowych technik, konstrukcji sprzętu badawczego (zwłaszcza wyposażenia akustycznego) oraz ulepszaniu nowoczesnych metod pomiarowych. Technika kształtowania laserowego, ultradźwiękowy pomiar naprężenia, metody akustyczne i ultradźwiękowe to jedne z najważniejszych osiągnięć IPPT PAN. Od 1968 roku Instytut prowadzi studia doktoranckie z zakresu Mechaniki, Elektroniki, Budownictwa, Budowy i Eksploatacji Maszyn, Informatyki oraz Inżynierii Materiałowej. Witryna Instytutu prezentuje historię, strukturę organizacyjną oraz charakterystyki działalności poszczególnych zakładów badawczych i laboratoriów; zapewnia dostęp do czasopism wydawanych przez IPPT PAN (abstrakty lub pełne teksty); prezentuje wykazy publikacji pracowników Instytutu oraz podaje informacje na temat konferencji i seminariów organizowanych przez IPPT PAN, jak również innych imprez leżących w kręgu zainteresowań naukowych Instytutu. W zakładce Oferta i usługi znajduje się Oficyna Wydawnicza, gdzie znajdują się linki do pełnych tekstów czasopism. Baza publikacji zawiera spis publikacji pracowników Instytutu, do wybranych możliwy jest pełny dostęp.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Data: 2021

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski

Własność: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Uwagi dla czytelnika: dostępne abstrakty
dostępne pełne teksty publikacji