O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-02-17 11:29:21
Tytuł: Archives of Acoustics : a quartely journal

URL: http://acoustics.ippt.gov.pl/

Współtwórca: Nowicki, Andrzej (red. nacz.)

Wydawca: Institute of Fundamental Technological Research Polish Acoustical Society
Polish Academy of Sciences Committee on Acoustics

Dziedzina: Mechanika / Mechanika - zagadnienia ogólne
Mechanika / Mechanika ciała stałego (mechanika materiałów, mechanika konstrukcji)
Fizyka i Astronomia / Drgania. Akustyka
Fizyka i Astronomia / Mechanika (ogólna i techniczna)

Słowa kluczowe:

hałas / noise
drgania / vibration
elektroakustyka / electroacoustics
akustyka fizjologiczna / physiological acoustics
wytwarzanie mowy / speech production
odbieranie mowy / speech perception
przetwarzanie mowy / speech processing
akustyka muzyki / acoustics of musics
akustyka architektury / architectural acoustics
akustyka budowli / building acoustics
akustyka środowiska / environmental acoustics
pomiary akustyczne / acoustical measurements
ultradźwięki / ultrasonics
akustyka podwodna / underwater acoustics
akustyka kwantowa / quantum acoustics
akustyko-optyka / acousto-optics
przetwornik / converter
akustyka liniowa / linear acoustics
akustyka nieliniowa / nonlinear acoustics
fizyczne oddziaływanie dźwięku / physical effects of sound
chemiczne oddziaływanie dźwięku / chemical effects of sound

Opis: Archives of Acoustics (Archiwum Akustyki) jest angielskojęzycznym kwartalnikiem, wydawanym przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Polskie Towarzystwo Akustyczne od 1976 roku, prezentującym artykuły naukowe z zakresu szeroko rozumianej akustyki oraz streszczenia materiałów prezentowanych na specjalistycznych konferencjach akustycznych. Strona zapewnia bezpłatny dostęp do pełnych tekstów artykułów opublikowanych od roku 1990 do numeru bieżącego. Artykuły publikowane są na licencji Creative Common CC BY-SA 4.0.

Typ: Czasopisma

Format: pdf [Portable Document Format]
html, htm [Hypertext Markup Language]

Język: angielski

Własność: Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN)

ISSN/ISBN: ISSN 0137-5075 ; e-ISSN 2300-262X

Uwagi dla czytelnika: abstrakty w języku angielskim
część materiałów publicznie dostępna
dostępne pełne teksty publikacji
wymagana bezpłatna rejestracja
płatny dostęp do części zasobów