O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2012-01-24 00:47:52
Tytuł: Seminarium : Sztuczna inteligencja w automatyce i robotyce

URL: http://www.issi.uz.zgora.pl/seminarium/

Twórca: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
Komisja Cybernetyki Technicznej Oddziału PAN w Poznaniu
Sekcja Zastosowań Logik Rozmytych i Sieci Neuronalnych w Automatyce Komitetu Automatyki i Robotyki PAN w Warszawie

Dziedzina: Automatyka i Robotyka / Sztuczna inteligencja
Automatyka i Robotyka / Automatyka i robotyka - zagadnienia ogólne
Automatyka i Robotyka / Sterowanie

Słowa kluczowe:

algorytmy MPC
algorytmy predykcyjne
algorytmy analityczne
optymalizacja wielokryterialna w automatyce
sieci neuronowe / neural networks
modelowanie układów dynamicznych
neuronowe układy sterowania
diagnostyka maszyn i procesów
impulsywne sieci neuronowe ISN
sztuczna inteligencja / artificial Intelligence

Opis: Strona seminarium: Sztuczna inteligencja w automatyce i robotyce. Zawiera podstawowe informacje o programie seminarium z 2005 roku i organizatorach. Na stronie umieszczono w formie plików do pobrania sześć prac prezentowanych w jej trakcie. Są to: :"Metody sztucznej inteligencji w algorytmach regulacji predykcyjnej" Piotra Tatjewskiego z Politechniki Warszawskiej, "Ewolucyjna optymalizacja wielokryterialna i jej zastosowania w automatyce" Zdzisława Kowalczuka z Politechniki Gdańskiej, "Sieci neuronowe w problemach modelowania, identyfikacji i sterowania procesów" Mirosława Świercza z Politechniki Białostockiej, "Zastosowania metod odkrywania wiedzy do diagnostyki maszyn i procesów" Wojciecha Moczulskiego z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, "Nowa metoda uczenia dla impulsowych sieci neuronowych (spiking neural netwoks)" Andrzeja Kasińskiego i Filipa Ponulaka z Politechniki Poznańskiej, oraz "Algorytmy ewolucyjne i sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki i sterowania" Marcina Witczaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Typ: Materiały konferencyjne

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski

Miejsce i czas: Zielona Góra, 22 kwiecień 2005 r.

Własność: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych