O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: Matematyka
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 86

Wyniki: 1 - 20 spośród 86
Następne >>>

 Przejdź do strony:   / 5 


Algorytmy i struktury danych
Serwis internetowy poświęcony algorytmom i strukturom danych. Serwis zawiera następujące działy: algorytmy, struktury danych, kurs algorytmiki, praktyka, wzorce projektowe, prawo IT. Zawiera m.in. dane o różnego rodzaju ...
Więcej ...
Analiza matematyczna 1
Materiał dydaktyczny przygotowany w ramach projektu "Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka". Zadaniem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami rachunku ...
Więcej ...
Analiza matematyczna 2
Materiał dydaktyczny przygotowany w ramach projektu "Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka". Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami rachunku ...
Więcej ...
Andrzej Lenda - dydaktyka WFiIS AGH
Strona domowa Profesora Andrzeja Lendy, pracownika Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Na stronie materiały dla studentów, materiały do nauki, wykłady, a także informacje o teorii, magii i mistyce liczb oraz ciekawostki ...
Więcej ...
Andrzej Nowicki
Strona domowa prof. Andrzeja Nowickiego, wykładowcy na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na stronie znaleźć można informacje o wybranych tekstach Autora, częściowo dostępne w formacie ...
Więcej ...
Anna Okopińska
Strona domowa profesor Anny Okopińskiej, wykładowcy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witryna zawiera dane teleadresowe, materiały do wykładów "Matematyka dla informatyków", ...
Więcej ...
Anna Szafrańska : WFTiMS
Strona domowa dr inż. Anny Szafrańskiej, pracownika Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Oprócz informacji dla studentów dotyczących kolokwiów, praktyk czy konsultacji na stronie ...
Więcej ...
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska : Sectio A Mathematica
Czasopismo wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 1946 r. Poświęcone jest głównie zagadnieniom matematyki stosowanej, analizie matematycznej, równaniom różniczkowym i rachunkowi prawdopodobieństwa. ...
Więcej ...
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica stanowi kontynuację tytułu Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica. Czasopismo w wersji drukowanej wydawane od 1954 r. przez Uniwersytet ...
Więcej ...
Blog Marka Brykczyńskiego
Autorem bloga jest Marek Brykczyński absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Treści zamieszczane na blogu są odzwierciedleniem szerokich zainteresowań autora ...
Więcej ...
Blog matematyczny Minor
Blog matematyczny prowadzony przez Roberta Karolewskiego ekonomisty i matematyka. Zawiera zadania wraz z rozwiązaniami z matematyki ze szkoły średniej.
Więcej ...
Być Matematykiem
Blog z zakresu matematyki prowadzony przez Szymona Wąsowicza. Blog istnieje od 2014 r. a jego celem jest popularyzacja wiedzy matematycznej. Zamieszczane są ...
Więcej ...
Computational Methods in Science and Technology
Czasopismo poświęcone metodom obliczeniowym stosowanym w nauce i technice, ukazujące się w cyklu półrocznym. Publikuje artykuły dotyczące innowacyjnych kierunków badań naukowych m. in. z zakresu takich dziedzin jak : ...
Więcej ...
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
Strona internetowa kwartalnika poświęconego nowym metodom badawczym z zakresu takich dziedzin jak modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa, wykorzystywanych w inżynierii i naukach stosowanych. W czasopiśmie publikowane ...
Więcej ...
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Czasopismo w wersji drukowanej wydawane od 1975 r. przez Uniwersytet w Zielonej Górze. Poświęcone jest wszystkim aspektom związanym z teorią grafów, np.: kolorowaniu grafu, izomorfizmowi grafów, właściwościom dziedziczenia ...
Więcej ...
eTrapez.pl : matematyka dla studentów : blog
Blog autorstwa Krystiana Karczyńskiego, absolwenta matematyki Politechniki Poznańskiej. Autor porusza zagadnienia macierzy, prawdopodobieństwa, granic ciągów, pochodnych, całek. W zrozumieniu opisywanego materiału pomagają ...
Więcej ...
Fizyk wyjaśnia
Blog prowadzony przez Macieja Jasińskiego.Pracownika Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. ...
Więcej ...
Folia Mathematica
Czasopismo matematyczne wydawane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Periodyk wydawany jest raz lub dwa razy w roku. Prezentuje nowe wyniki oraz nowe dowody i interpretacje znanych twierdzeń. Publikacje ...
Więcej ...
Formalized Mathematics
Czasopismo wydawane od 1989 roku przez Uniwersytet w Białymstoku. Poświęcone jest matematyce, w szczególności topologii oraz analizie matematycznej. Dostępne są pełne teksty publikacji z lat 1990-2013.
Więcej ...
Home Page of Leszek Aleksander Kołodziejczyk
Strona domowa dr. Leszka Kołodziejczyka, wykładowcy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz danych kontaktowych Czytelnik znajdzie tu bibliografię Autora wraz z dostępem do pełnych tekstów (w formacie .pdf), ...
Więcej ...