O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: Matematyka stosowana
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 27

Wyniki: 1 - 20 spośród 27
Następne >>>

 Przejdź do strony:   / 2 


Andrzej Nowicki
Strona domowa prof. Andrzeja Nowickiego, wykładowcy na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na stronie znaleźć można informacje o wybranych tekstach Autora, częściowo dostępne w formacie ...
Więcej ...
Anna Szafrańska : WFTiMS
Strona domowa dr inż. Anny Szafrańskiej, pracownika Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Oprócz informacji dla studentów dotyczących kolokwiów, praktyk czy konsultacji na stronie ...
Więcej ...
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska : Sectio A Mathematica
Czasopismo wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 1946 r. Poświęcone jest głównie zagadnieniom matematyki stosowanej, analizie matematycznej, równaniom różniczkowym i rachunkowi prawdopodobieństwa. ...
Więcej ...
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica stanowi kontynuację tytułu Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica. Czasopismo w wersji drukowanej wydawane od 1954 r. przez Uniwersytet ...
Więcej ...
Computational Methods in Science and Technology
Czasopismo poświęcone metodom obliczeniowym stosowanym w nauce i technice, ukazujące się w cyklu półrocznym. Publikuje artykuły dotyczące innowacyjnych kierunków badań naukowych m. in. z zakresu takich dziedzin jak : ...
Więcej ...
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
Strona internetowa kwartalnika poświęconego nowym metodom badawczym z zakresu takich dziedzin jak modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa, wykorzystywanych w inżynierii i naukach stosowanych. W czasopiśmie publikowane ...
Więcej ...
eTrapez.pl : matematyka dla studentów : blog
Blog autorstwa Krystiana Karczyńskiego, absolwenta matematyki Politechniki Poznańskiej. Autor porusza zagadnienia macierzy, prawdopodobieństwa, granic ciągów, pochodnych, całek. W zrozumieniu opisywanego materiału pomagają ...
Więcej ...
Formalized Mathematics
Czasopismo wydawane od 1989 roku przez Uniwersytet w Białymstoku. Poświęcone jest matematyce, w szczególności topologii oraz analizie matematycznej. Dostępne są pełne teksty publikacji z lat 1990-2013.
Więcej ...
Home Page of Leszek Aleksander Kołodziejczyk
Strona domowa dr. Leszka Kołodziejczyka, wykładowcy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz danych kontaktowych Czytelnik znajdzie tu bibliografię Autora wraz z dostępem do pełnych tekstów (w formacie .pdf), ...
Więcej ...
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
The International Journal of Applied Mathematics and Computer Science jest kwartalnikiem wydawanym wspólnie przez Uniwersytet Zielonogórski oraz Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze od 1991 roku. Czasopismo poświęcone ...
Więcej ...
IPPT Reports on Fundamental Technological Research
Czasopismo naukowe ukazujące się nieregularnie od 1967 r. Obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny nauk stosowanych i inżynierii. W 2012 r. czasopismo zmieniło tytuł na IPPT Reports on Fundamental Technological Research, ...
Więcej ...
Karol Dziedziul
Strona Domowa dra Karola Dziedziula, pracownika Katedry Analizy Matematycznej i Numerycznej Politechniki Gdańskiej. Czytelnik znajdzie tu wykłady (w formacie .pdf i .ps) dotyczące modelowania stochastycznego, programowania w ...
Więcej ...
Maciej Paszyński
Strona domowa Macieja Paszyńskiego, wykładowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Witryna zamieszcza opisy bibliograficzne 120 publikacji autora. Można ...
Więcej ...
Maciej Patan
Strona domowa dra Macieja Patana, pracownika Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu w Zielonej Górze, zajmującego się sterowaniem robotów, modelowaniem programów, badaniami operacyjnymi. Zawiera dane ...
Więcej ...
Maciej Piętka
Strona przedstawia nowinki, ciekawostki oraz odkrycia polskiego naukowca pana dr Macieja Piętki, który jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Fizyki. Na swojej stronie przedstawia on własną pracę ...
Więcej ...
Matematyka : liczby zespolone
Strona dydaktyczna pracowników Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, poświęcona liczbom zespolonym. Dział "Teoria" zawiera krótkie wprowadzenie do podstawowych wiadomości o liczbach zespolonych - ze szczególnym ukierunkowaniem ...
Więcej ...
Matematyka Stosowana : portal z materiałami dydaktycznymi Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Portal zawiera materiały dydaktyczne opracowane na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych ...
Więcej ...
Mathematica Applicanda
Czasopismo, oprócz prezentacji artykułów przeglądowych na temat rozwijających się kierunków zastosowań matematyki, zamieszcza: otwarte problemy, formułowane na różnych konferencjach czy zjazdach matematyków w kraju ...
Więcej ...
Opuscula Mathematica
Czasopismo "Opuscula Mathematica" zawiera znaczące, oryginalne prace badawcze z zakresu matematyki dyskretnej, fizycznej, analizy nieliniowej, teorii prawdopodobieństwa, statystyki, optymalizacji, ekonomii matematycznej, badań ...
Więcej ...
Politechnika Łódzka : Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki powstałe z inicjatywy Politechniki Łódzkiej oferuje kursy uzupełniające i poszerzające wiedzę z matematyki, przeznaczone zarówno dla studentów jak i kandydatów na studia. Tematyka ...
Więcej ...