O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2015-05-27 11:25:35
Tytuł: Instytut Obróbki Plastycznej

URL: http://www.inop.poznan.pl/

Wariant: INOP
Metal Forming Institute

Twórca: Instytut Obróbki Plastycznej

Dziedzina: Inżynieria Materiałowa / Metalurgia

Słowa kluczowe:

obróbka plastyczna / plastic forming
obróbka metali / metalworking
obróbka pozahutnicza
doradztwo techniczne / technical advice
szkolenia / training
patenty / patents
obróbka objętościowa
obróbka cieplna / heat treatment
obróbka cieplno-chemiczna / heat-chemical treatment

Opis: Instytutu Obróbki Plastycznej zajmuje się badaniem, opracowywaniem i wdrażaniem maszyn, technologii oraz narzędzi do poza hutniczej obróbki plastycznej metali. Prowadzi badania powiązane z najważniejszymi kierunkami strategicznymi państwa i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W zakładce O nas znajdują się informacje dotyczące historii i władz Instytutu, zarządzania procesami badawczymi, schemat organizacyjny, lista wybranych patentów, wdrożenia, zrealizowane projekty, oferty pracy. W zakładce Badania jest określona działalność statutowa oraz są wymienione realizowane projekty krajowe i zagraniczne. W zakładce Informacja znajdują się wydawnictwa własne IOP: Miesięcznik "Informacja Ekspresowa Obróbki Plastycznej" - dostępny online bez logowania. Kwartalnik "Obróbka Plastyczna Metali" (dostępny po zalogowaniu), który indeksowany jest w: BazTech , Index Copernicus International, DOMA® Maschinenbau und Anlagenbau, INOP. W zakładce tej znajdują się informacje na temat, normalizacji, certyfikacji wyrobów oraz szkoleń, doradztwa jaki cyklicznie organizowanej konferencji KONTECH. W zakładce Obróbka Plastyczna Metali - wykaz roczników kwartalnika, wytyczne dla Autorów, zasady recenzowania, wykaz recenzentów, Rada Programowa, pliki do pobrania takie jak formularz recenzji, zgłoszenia artykułu, umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zakładka Biblioteka zawiera informacje o jej zbiorach oraz link do własnej bazy bibliograficznej Bibliografii zawartości czasopism i innych wydawnictw z obróbki plastycznej. Na stronie znajdują się również informacje o zamówieniach publicznych, wydarzeniach i ogłoszenia. INOP powadzi także działalność z zakresu e-learningu. Po zalogowaniu są dostępne testy i zagadnienia dla studentów Politechniki Poznańskiej.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
php [PHP Script]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
pdf [Portable Document Format]
doc [Word Document]

Język: polski
angielski

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji