O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2012-03-28 14:14:03
Tytuł: KopalniaWiedzy.pl

URL: http://kopalniawiedzy.pl/

Wariant: Kopalnia Wiedzy : najnowsze osiągnięcia, najważniejsze odkrycia, wynalazki, które zmieniają świat

Współtwórca: Szadaj, Kamila. Graf.

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

biotechnologia / biotechnology
wynalazki / inventions
fizyka / physics
informatyka / informatics
biologia / biology
astronomia / astronomy
informacje naukowe
medycyna / medical science
psychologia / psychology
technologia / technology
chemia / chemistry
telekomunikacja / telecommunications
elektrotechnika / electric engineering
robotyka / robotics
energetyka / energy industries
ekologia / ecology
kosmos / cosmos
elektronika / electronics

Opis: Portal przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców. Informacje naukowe prezentuje w sposób przystępny i ciekawy. Zawiera najnowsze doniesienia, wynalazki z wielu dziedzin nauki (nauki medyczne, techniczne, ścisłe, przyrodnicze, psychologiczne, humanistyczne) ze źródeł anglojęzycznych. Informacje pochodzą ze źródeł internetowych, prasy, czasopism naukowych. Serwis zawiera link do źródła oryginalnej informacji.

Typ: Portale, zbiory linków
Serwisy wiadomości

Data: 2006

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
flv [Flash Video]

Język: polski

Własność: KopalniaWiedzy.pl