O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2013-04-12 19:48:32
Tytuł: Maciej Komosiński

URL: http://www.cs.put.poznan.pl/mkomosinski/

Twórca: Komosiński, Maciej

Dziedzina: Informatyka / Teoria danych
Informatyka / Sztuczna inteligencja
Informatyka / Oprogramowanie
Informatyka / Zastosowania informatyki
Biotechnologia

Słowa kluczowe:

algorytmy ewolucyjne / evolutionary algorithms
złozone systemy adaptacyjne / complex adaptive systems
systemy wieloagentowe / multi-agent systems
rozpoznawanie mowy / speech recognition
rozpoznawanie obrazów / image recognition
analiza sygnału / signal analysis
teoria gier / game theory
biologia / biology
medycyna / medical science
optymalizacja / optimization

Opis: Strona domowa dra Macieja Komosińskiego, pracownika naukowego Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Witryna zawiera m.in. spis publikacji autora (część z nich jest też dostępna w formacie PDF) oraz listę publikacji, wraz z opisami bibliograficznymi, abstraktami i tekstami w formacie BibTex.
Witryna zawiera także materiały dla studentów do prowadzonych wykładów i ćwiczeń, propozycje tematów prac magisterskich i inżynierskich oraz propozycje tematów do tworzenia interesujących projektów wraz z dostępem do odpowiednich programów.
Na stronie autor zamieścił także m. in. linki do innych stworzonych przez siebie projektów, w tym do strony projektu Framsticks - " trójwymiarowej symulacji sztucznych form życia" oraz do Portalu Sztucznego Życia.

Typ: Programy komputerowe
Wykłady, materiały szkoleniowe, kursy
Informacje biograficzne
Projekty badawcze, raporty

Data: 2000

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
tex [LaTeX Source]
pdf [Portable Document Format]

Język: angielski

Własność: Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Uwagi dla czytelnika: dostępne abstrakty
dostępne pełne teksty publikacji