O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2020-01-24 15:11:32
Tytuł: Archives of Civil Engineering

URL: https://ace.il.pw.edu.pl/

Współtwórca: Zobel, Henryk. Red. nacz.

Wydawca: Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Lądowej

Dziedzina: Budownictwo / Budownictwo - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

mechanika budowli / structural mechanics
konstrukcje i elementy budowlane / building structures and elements
mechanika gruntów / soil mechanics
mechanika płynów / fluid mechanics
fizyka budowli / building physics
wentylacja / ventilation
ogrzewanie / heating
modelowanie komputerowe / computer modelling
infrastruktura / infrastructure
drogi / roads
kolej / railway
mosty / bridges
fundamenty / foundations

Opis: Stona kwartalnika Archives of Civil Engineering indeksowanego w BazTech bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Czasopismo naukowe z szeroko pojętej problematyki budownictwa, a szczególnie mechaniki budowli, technologii konstrukcji, fundamentowania i fizyki budowli adresowane do naukowców, inżynierów i studentów wydziałów budowlanych uczelni technicznych. Przedstawiony jest skład kolegium redakcyjnego i rady programowej pisma oraz informacje i uwagi dla twórców artykułów i subskrypcja. Ze strony linkowania do baz, w których są spisy treści i streszczenia. Dostęp do pełnych tekstów również na zewnętrznej stronie - link do bazy.

Typ: Czasopisma

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: angielski
polski

ISSN/ISBN: 1230-2945