O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2015-06-01 12:10:03
Tytuł: BIOMIST.PL : portal popularnonaukowy

URL: http://biomist.pl/

Dziedzina: Chemia / Chemia - zagadnienia ogólne
Chemia / Chemia fizyczna
Chemia / Chemia nieorganiczna
Chemia / Chemia organiczna

Słowa kluczowe:

chemia ogólna / chemistry
doświadczenia chemiczne / chemical experiments
związki organiczne / organic compounds
związki nieorganiczne / inorganic compounds
medycyna / medical science
anatomia / anatomy
ewolucjonizm / evolutionism
reakcja chemiczna / chemical reaction

Opis: Portal popularnonaukowy poświęcony zagadnieniom biologicznym, chemicznym i medycznym. Zawartość merytoryczna strony pogrupowana jest w szereg zakładek. Zakładka "Biologia" zawiera artykuły i ciekawostki biologiczne, wiadomości o anatomii człowieka i ewolucjonizmie. W skład zakładki "Chemia" wchodzi zbiór doświadczeń chemicznych, podstawowe dane na temat wybranych związków chemicznych, artykuły i ciekawostki i tablice chemiczne. Dział "Medycyna" zawiera artykuły traktujące o chorobach medycznych. W zakładce "Maturalne" użytkownik znajdzie materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z biologii i chemii oraz wymagania maturalne (treść dostępna dopiero po polubieniu portalu w serwisie społecznościowym Facebook). Na treść zakładki "Filmy" składają się następujące materiały wideo: "Wypieranie kwasu połączone z równowagą chromian-dichromian", "Zasady wypierania się zasad" (w trzech częściach), "Reakcja Ba(OH)2 z CuSO4" i "Roztwarzanie metali w stężonym HNO3". Ostatnia zakładka kieruje do forum użytkowników strony.
Portal pełni funkcję platformy edukacyjnej i społecznościowej - przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych chemią i uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Typ: Portale, zbiory linków

Data: 2011

Format: php [PHP Script]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
png [Portable (Public) Network Graphic]
swf [Flash Format File]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski

Własność: Biomist

Uwagi dla czytelnika: elementy w Macromedia Flash
dostępne pełne teksty publikacji