O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-10-15 10:50:15
Tytuł: Polish Scientific Journals Database

URL: http://psjd.icm.edu.pl/psjd

Wariant: PSJD

Twórca: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

Dziedzina: Źródła Ogólne
Chemia
Fizyka i Astronomia

Słowa kluczowe:

baza danych / database
polskie czasopisma naukowe
fizyka / physics
chemia / chemistry
medycyna / medical science
farmacja / pharmacy
nauki o zdrowiu
nauki o kulturze fizycznej
artykuł / article

Opis: Baza Polish Scientific Journals Database, prowadzona przez Centrum Otwartej Nauki (CeON) ICM UW, indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z nauk chemicznych, fizycznych, medycznych, farmacji, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej.
Baza zawiera dane bibliograficzne, abstrakty, bibliografię załącznikową oraz pełne teksty publikowanych artykułów dostępne bezpłatnie w Internecie w ramach otwartego dostępu.
Baza PSJD jest częścią Wirtualnej Biblioteki Nauki, umożliwia przeglądanie bazy według następujących kryteriów:
- czasopisma,
- autora artykułu,
- słowa kluczowego,
- wydawcy,
- dyscypliny.

Typ: Bazy danych
Czasopisma

Data: 2005

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski

Własność: ICM UW

Uwagi dla czytelnika: dostępne abstrakty
część materiałów publicznie dostępna