O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-08-24 10:06:23
Tytuł: CBRTP Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu

URL: https://www.cbrtp.pl/

Wariant: CBRTP Research and Development Center of Technology for Industry

Twórca: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

technologia przemysłowa / industrial technology
badania naukowe / scientific research
technologia innowacyjna / innovative technology
przemysł / industry
rozwój przemysłu / industrial development
transfer technologii / technology transfer
innowacje / innovation
elektrotechnika / electric engineering
inżynieria materiałowa / materials technology
nanotechnologia / nanotechnology
projekt badawczy / research project

Opis: Strona internetowa CBRTP - Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu, które "dzięki prowadzonym od początku swojej działalności badaniom naukowym, jest skutecznym katalizatorem współpracy między przedsiębiorstwami, a jednostkami naukowymi". Na stronie można znaleźć podstawowe informacje o Centrum - zakładki: "Kontakt" i "O nas" oraz dyscypliny naukowe, w których realizowane są projekty naukowe. W "Aktualnościach" zamieszczone są wpisy tematyczne dotyczące wydarzeń branżowych, zamówienia i informacje dla oferentów oraz ogłoszenia dla akcjonariuszy. "Publikacje" zawierają chronologiczną bibliografię polskich i angielskich publikacji, a w dalszej części także ich streszczenia lub linki do pełnych tekstów. Zakładka "Projekty" przedstawia informacje i opisy realizowanych projektów badawczych. Centrum zawarło także opisy ofert: oferta usług w obszarze nanotechnologii, oferty dla partnerów komercyjnych i jednostek naukowych oraz oferta pomiarów geofizycznych.

Typ: Witryny instytucji i organizacji
Projekty badawcze, raporty

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
gif [Graphic Interchange Format]

Język: polski

Uwagi dla czytelnika: część materiałów publicznie dostępna
dostępne pełne teksty publikacji
dostępne abstrakty
abstrakty w języku angielskim