O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: industry
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 67

Wyniki: 1 - 20 spośród 67
Następne >>>

 Przejdź do strony:   / 4 


Autex Research Journal
Strona kwartalnika poświęconego włókiennictwu, przemysłowi tekstylnemu i odzieżowemu. Publikowane artykuły prezentują wyniki badań naukowych i podlegają recenzji. Czasopismo działa na skalę międzynarodową, jest organem Association ...
Więcej ...
Aviation Valley
Witryna na temat przemysłu lotniczego w Polsce, który jest reprezentowany głównie przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza działające na terenie województwa podkarpackiego. Zawiera m.in. informacje ...
Więcej ...
Baza KET : Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Zadaniem serwisu jest ułatwienie przedsiębiorcom i zespołom badawczym dostępu do wysokiej jakości usług informacyjnych i doradczych, które wspomagają innowacyjną działalność badawczo-rozwojową i gospodarczą w obszarze technologii ...
Więcej ...
Baza konferencji : polska baza konferencji naukowych i branżowych
Profesjonalny informator, zawierający aktualne informacje, o zbliżających się konferencjach naukowych i branżowych, odbywających się w kraju i za granicą o bardzo szerokim zakresie tematycznym. Zawiera większość dziedzin a te, ...
Więcej ...
CBRTP Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
Strona internetowa CBRTP - Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu, które "dzięki prowadzonym od początku swojej działalności badaniom naukowym, jest skutecznym katalizatorem współpracy między przedsiębiorstwami, a jednostkami ...
Więcej ...
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Witryna Muzeum Włókiennictwa przedstawia rodowód muzeum, godziny otwarcia ekspozycji, informuje o wystawach czasowych, stałych, ogólnopolskich oraz archiwalnych. Muzeum mieszczące się w "Białej Fabryce" Ludwika Geyera mieści w ...
Więcej ...
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO
Polmatex-Cenaro to instytut prowadzący badania stosowane, prace rozwojowe, prace projektowe unikalnych maszyn oraz wykonawstwo urządzeń dla przemysłu włókienniczego i gałęzi pokrewnych. Instytut "poza swoją statutową działalnością ...
Więcej ...
Chemia i biznes - portal branży chemicznej
Na portalu prezentowane są najważniejsze wiadomości dotyczące polskiego i światowego przemysłu chemicznego oraz branż powiązanych. Przedstawiane są najnowsze trendy wpływające na kształt branży chemicznej, zmiany w legislacji krajowej ...
Więcej ...
Chemical ONLINE
Branżowy portal internetowy poświęcony zagadnieniom przemysłu chemicznego w Polsce. Strona zawiera informacje z branży chemicznej zamieszczane w osobno publikowanych artykułach w 3 kategoriach: Wiadomości, Puls Branży, Company ...
Więcej ...
Energetyka Jądrowa
Portal jest tworzony przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Informuje o różnych aspektach powstawania i funkcjonowania elektrowni jądrowych w Polsce. Oprócz zasad działania ww elektrowni, kwestii organizacyjnych i politycznych, ...
Więcej ...
e-teberia
Serwis wiadomości z dziedziny górnictwa. Teberia jest wydawnictwem poświęconym innowacjom w szerokim tego słowa znaczeniu, zakres tematyczny to przede wszystkim nowe trendy w nauce, w gospodarce i sztuce. Portal stanowi forum wymiany ...
Więcej ...
Facta Nautica : magazyn nautologiczny
Jest to katalog stron poświęconych okrętom podwodnym. Można tu znaleźć pełne teksty i ciekawe ilustracje dotyczące statków i okrętów marynarki handlowej, marynarki wojennej i ludzi morza. Strona zawiera również wiele ciekawostek, ...
Więcej ...
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Witryna czasopisma poświęconego bieżącym problemom związanym z włóknem i tekstyliami oraz przemysłem włókienniczym w Środkowej i Wschodniej Europie. "Fibres & Textiles in Eastern Europe znajduje się na "Liście filadelfijskiej", ...
Więcej ...
Folia Forestalia Polonica : series B Wood Science
Strona czasopisma, publikowanego przez PAN, w wydaniu elektronicznym. Dotyczy drewna, jego właściwości, obróbki, zastosowania, przechowywania, ochrony przed szkodnikami, technologii przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów drewnianych. ...
Więcej ...
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Strona wiodącego czasopisma w branżach techniki sanitarnej, gazownictwa i ochrony środowiska. Audytorium odbiorców: "inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz studenci ...
Więcej ...
Geocentrum Polska
Na stronie Geocentrum Polska znajdują się opisy instytucji wchodzących w skład stowarzyszenia, lista członków Komitetu Sterującego i Rady Programowej, a także program ramowy Geocentrum. W zakładce Projekty znajdują się informacje ...
Więcej ...
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Na stronie Górniczej Izby Handlowo-Przemysłowej są dostępne informacje ogólne o Izbie - kiedy i w jakim celu została powołana oraz kto może zostać jej członkiem. Są też informacje o dokonaniach Izby oraz jej podstawowych zadaniach ...
Więcej ...
HIPH Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Witryna HIPHu adresowana jest do specjalistów w branży metalowej, studentów, naukowców i praktyków. Serwis zawiera m.in. informacje o historii, władzach, statusie, programie i członkach Izby (wraz z odnośnikami do ich stron internetowych). ...
Więcej ...
Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
Strona Instytutu informuje o pracach badawczych związanych z włókiennictwem i materiałami polimerowymi jakie prowadzi Instytut, jak również o działalności dydaktycznej. Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych "kontynuuje ...
Więcej ...
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego jest jednostką naukową świadczącą usługi badawcze na rzecz przemysłu. Witryna internetowa jest serwisem przeznaczonym dla środowiska naukowego i każdego ...
Więcej ...