O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-08-26 09:02:28
Tytuł: Muzeum w Suchej koło Grębkowa

URL: https://www.sucha.podlasie.pl

Wariant: Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego
Sucha Museum
Musée à Sucha près de Grębkow

Twórca: Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego

Dziedzina: Architektura i Urbanistyka / Historia architektury. Twórcy
Budownictwo / Budownictwo - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

muzeum / museum
skansen / open-air museum
architektura polska / polish architecture
architektura drewniana / wooden architecture
historia architektury / history of architecture
budownictwo wiejskie / rural construction
historia budownictwa / history of construction

Opis: Strona internetowa Muzeum w Suchej przedstawia ofertę i działalność muzeum oraz podstawowe informacje: dane kontaktowe, godziny otwarcia i cennik biletów. Na stronie głównej zawarto informację z fotografiami: "Co warto u nas zobaczyć". W zakładce "Historia" i "O muzeum" znajdują się: opis historii wsi Sucha i dworu, który jest obecnie siedzibą muzeum oraz fotografie. Kolejne zdjęcia obiektów i wnętrz muzealnych z podpisami zamieszczono w "Galerii". Zakładka "Skansen" zawiera mapę zespołu skansenu w Suchej wraz z opisanymi fotografiami obiektów znajdujących się w skansenie. W kolejnej zakładce przedstawione są dodatkowe informacje o regionie. W "Ofercie" zawarto propozycje wykorzystania skansenu w komercyjnych przedsięwzięciach i ich przykłady zilustrowane zdjęciami.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
gif [Graphic Interchange Format]
png [Portable (Public) Network Graphic]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski
francuski

Własność: CodeLine

Uwagi dla czytelnika: część materiałów publicznie dostępna