O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-08-26 08:48:30
Tytuł: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

URL: https://ibb.edu.pl/

Wariant: Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences

Twórca: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Dziedzina: Chemia / Chemia organiczna
Biotechnologia

Słowa kluczowe:

biochemia / biochemistry
biofizyka / biophysics
biologia / biology
genetyka / genetics
badania naukowe / scientific research
publikacje naukowe / science publications
kształcenie / education
popularyzacja nauki / science popularization
projekty naukowe / scientific projects
instytucja naukowa / research institution
patenty / patents
laboratoria badawcze / research laboratories
ośrodek naukowo-badawczy / research and development centre

Opis: Strona internetowa Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk przedstawia działalność "jednej z wiodących jednostek naukowych w dziedzinie nauk o życiu w Polsce." Prowadzi badania naukowe z różnych dziedzin biologii, biofizyki, biochemii i genetyki. Na stronie znajdują się informacje o Instytucie: jego historii, strukturze, dyrekcji i radzie naukowej oraz akty prawne (m.in. statut), wykaz nagród i wyróżnień oraz wydarzeń popularyzujących naukę i wzmianki o Instytucie w mediach. Strona główna przedstawia "Aktualności", a w nich wpisy o wydarzeniach branżowych, konferencjach/warsztatach, krótkie komunikaty i linki do kilku publikacji. W zakładce "Badania" zaprezentowano m.in. stosowane metody badawcze oraz pracowanie badawcze i usługowo-badawcze (opis działań, zakres badań, osiągnięcia, usługi, wybrane publikacje i współpraca). W "Publikacjach" zawarto bibliografie prac naukowych (z podlinkowaniem do abstraktów i niektórych pełnych tekstów), patentów, projektów badawczych i strukturalnych. Ważną zakładką jest "Kształcenie Doktorantów", gdzie umieszczono informacje o Szkołach Doktorskich, regulaminy i formularze, listę wykładów i spisy seminariów doktoranckich. Strona zawiera również: propozycje usług (np. badawczych wykonywanych przez pracownie usługowo-badawcze), oferty pracy, informacje o przetargach, opis działań i link do strony Stacji Antarktycznej, opis zasobów Biblioteki i link do wyszukiwarki prac IBB oraz opisy jednostek wspomagających. Na stronie umieszczono także linki do: poczty IBB, książki telefonicznej (numery i kontakty do pracowników IBB), do strony Biuletynu Informacji Publicznej i do profilu IBB PAN na portalu Facebook.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Data: 2021

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
png [Portable (Public) Network Graphic]
pdf [Portable Document Format]
doc [Word Document]
flv [Flash Video]

Język: polski
angielski

Własność: Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences

Uwagi dla czytelnika: część materiałów publicznie dostępna
dostępne abstrakty
dostępne pełne teksty publikacji