O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-10-28 09:39:25
Tytuł: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

URL: http://www.nauka.gov.pl/

Wariant: Ministry of Science and Higher Education

Twórca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

nauka / science
szkolnictwo wyższe / higher education
fundusz strukturalny / structural fund
nauka polska / Polish science
uczelnia publiczna / public higher school
uczelnia niepubliczna / non-public higher school
standard kształcenia / education standard
program operacyjny / operational programme
ocena parametryczna jednostek naukowych
czasopismo punktowane /
program ramowy / framework programme
projekt celowy / specific targeted research project
reforma nauki / reform of science

Opis: Strony internetowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW przeznaczone dla pracowników nauki, jednostek administracji uczelni i jednostek badawczych, studentów, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką. MNiSW prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN. Odpowiada za sprawy środowiska akademickiego – studentów, doktorantów i naukowców. Dba o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Poprzez programy i inicjatywy wspiera naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, rozwoju karier i prowadzenia nowatorskich badań. Serwis obejmuje bieżące informacje, dokumenty (m. in. ustawy i ich projekty, raporty, opinie, rozporządzenia, materiały informacyjne), formularze, wnioski. Użytkownicy poszukujący informacji mogą poszukać ich w menu Załatw sprawę.

Typ: Witryny instytucji i organizacji
Dokumenty rządowe
Zbiory aktów prawnych
Portale, zbiory linków
Multimedia

Format: doc [Word Document]
pdf [Portable Document Format]
rtf [Rich Text Format File]
xls [Excel Worksheet]
html, htm [Hypertext Markup Language]

Język: polski
angielski

Uwagi dla czytelnika: materiały dostępne na licencji Creative Commons