O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-01-02 23:39:03
Tytuł: Polimery w medycynie

URL: http://www.polimery.umed.wroc.pl/pl/home/

Wariant: Polymers in Medicine

Współtwórca: Kusztal, Mariusz. Red. nacz.

Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dziedzina: Chemia / Chemia polimerów

Słowa kluczowe:

biomateriały / biomaterials
materiały biomedyczne / biomedical materials
medycyna doświadczalna / experimental medicine
medycyna kliniczna / clinical medicine
polimery / polymers
tworzywo sztuczne / plastic

Opis: Strona czasopisma publikującego prace analityczne, doświadczalne i kliniczne, doniesienia tymczasowe oraz prace poglądowe związane z tematyką zastosowania naturalnych i sztucznych tworzyw wielkocząsteczkowych w różnych dziedzinach medycyny. Czasopismo jest przeznaczone dla lekarzy, farmaceutów, chemików, biologów i inżynierów, zainteresowanych rozwojem uzasadnionych naukowo możliwości stosowania biomateriałów w medycynie. Kwartalnik jest indeksowany m,in. w Index Copernicus, Medline, EBSCO, Polskiej Bibliografii Medycznej. Strona zawiera pełne teksty artykułów od 2009r.

Typ: Czasopisma

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
png [Portable (Public) Network Graphic]
gif [Graphic Interchange Format]

Język: polski
angielski

Własność: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji