O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: biomaterials
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 9

Wyniki: 1 - 9 spośród 9


Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania. Politechnika Gdańska
Witryna KIMiS zawiera opis wchodzących w skład katedry jednostek: Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych, Zakładu Biomateriałów oraz Zakładu Inżynierii Spajania. Przedstawia historię Katedry, strukturę organizacyjną, zakres prowadzonych ...
Więcej ...
Materiały Inżynierskie - Nie tylko dla inżynierów!
"Materiałami nazywamy wszystkie stałe substancje o właściwościach umożliwiających ich stosowanie przez człowieka w celu wytwarzania przedmiotów użytkowych lub konstrukcji. Materiały Inżynierskie to magazyn trendów i rozwoju materiałów, ...
Więcej ...
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej : Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Strona Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. "Pracownicy Instytutu prowadzą badania podstawowe i stosowane w zakresie chemii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem chemii ...
Więcej ...
Polimery w medycynie
Strona czasopisma publikującego prace analityczne, doświadczalne i kliniczne, doniesienia tymczasowe oraz prace poglądowe związane z tematyką zastosowania naturalnych i sztucznych tworzyw wielkocząsteczkowych w różnych dziedzinach ...
Więcej ...
Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Powstało z inicjatywy osób zajmujących się badaniem i wytwarzaniem materiałów dla potrzeb medycyny. Jego celem jest współudział w realizowaniu ...
Więcej ...
Portal Inżynieria Biomedyczna : dobry start w inżynierii biomedycznej
Serwis Inżynieria Biomedyczna przeznaczony jest głównie dla inżynierów biomedycznych (zarejestrowanych bezpłatnie w portalu), studentów wyższych uczelni, studiujących na tym kierunku oraz osób zainteresowanych. Na stronie portalu ...
Więcej ...
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Strona Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych informuje o badaniach naukowych, pracach rozwojowych i wdrożeniowych Instytutu. Znajdziemy tutaj wiadomości dotyczące Instytutu, jego historii, zespołów, ...
Więcej ...
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach : Uniwersytet Śląski w Katowicach
Witryna internetowa Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Zawiera ogólne informacje o wydziale oraz informacje o jego poszczególnych jednostkach. W dziale Nauka zamieszczono informacje dla pracowników ...
Więcej ...
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Witryna zawiera aktualności oraz informacje dotyczące Wydziału, jego historii, struktury organizacyjnej. W zakładce Pobierz są dostępne e-podręczniki Wydziału Inżynierii Materiałowej: Podstawy Nauki o Materiałach I Marcina Leonowicza, ...
Więcej ...