O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2012-12-04 11:27:28
Tytuł: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów

URL: http://www.biomat.krakow.pl/

Wariant: Polish Society for Biomaterials

Twórca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów

Dziedzina: Inżynieria Materiałowa / Inżynieria materiałowa - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

biomateriały / biomaterials
stowarzyszenia naukowe / scientific associations
medycyna / medical science

Opis: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Powstało z inicjatywy osób zajmujących się badaniem i wytwarzaniem materiałów dla potrzeb medycyny. Jego celem jest współudział w realizowaniu inicjatyw i projektów mających na celu rozwój wiedzy o biomateriałach oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych stosunków partnerskich. Stowarzyszenie prowadzi działalność badawczą, naukową i edukacyjną. Na stronie znajduje się informacje o statucie, zarządzie i członkach, działalności laboratorium, konferencjach. Stowarzyszenie wydaje od 1998 roku Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, który jest dwujęzycznym polsko-angielskim kwartalnikiem. Na stronie są dostępne abstrakty artykułów, część numerów jest udostępniana w całości.

Typ: Witryny instytucji i organizacji
Czasopisma

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
php [PHP Script]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski

Uwagi dla czytelnika: część materiałów publicznie dostępna