O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2015-06-08 13:17:17
Tytuł: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

URL: http://www.ciop.pl/

Wariant: Central Institute for Labour Protection - National Research Institute
CIOP - PIB
Portal wiedzy o BHP : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Dziedzina: Źródła Ogólne
Mechanika / Mechanika - zagadnienia ogólne
Zarządzanie / Zarządzanie zasobami ludzkimi

Słowa kluczowe:

przepisy bhp / rules of industrial safety
obróbka metali / metalworking
obsługa maszyn
zagrożenia zawodowe
zagrożenia mechaniczne
dyrektywy maszynowe

Opis: Portal wiedzy z zakresu bhp tworzony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP). Przepisy obowiązujące w różnych branżach i rodzajach prac, na bieżąco aktualizowane. Na stronie zamieszczono streszczenia tematów badawczych, artykułów i nowości wydawniczych.
"Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie."

Typ: Witryny instytucji i organizacji
Zbiory aktów prawnych
Bazy danych
Czasopisma

Data: 2002

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski

Własność: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji