O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-02-17 09:36:05
Tytuł: Grupa dr hab. Zbigniewa Postawy

URL: http://users.uj.edu.pl/~ufpostaw/pl/index.html

Wariant: Postawa Group Page

Twórca: Postawa, Zbigniew

Dziedzina: Mechanika / Nanotechnologia
Mechanika / Mechanika - zagadnienia ogólne
Fizyka i Astronomia / Fizyka - zagadnienia i teorie ogólne
Informatyka / Zastosowania informatyki
Inżynieria Materiałowa / Inżynieria materiałowa - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

rozpylanie / sputtering
nanoszenie warstw / layer deposition
nanoszenie powłok / coating deposition
modelowanie komputerowe / computer modelling
badania nanostrukturalne / nanostructural investigations
warstwa organiczna / organic layer

Opis: Pracownia prof. dr hab. Zbigniewa Postawy znajduje się w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się modelowaniem komputerowym procesów towarzyszących modyfikacji powierzchni nanostruktur strumieniem niskoenergetycznych cząstek naładowanych. Członkowie pracowni zajmują się badaniem procesów zachodzących podczas bombardowania powierzchni warstw organicznych strumieniem niskoenergetycznych cząstek naładowanych. Ich działania obejmują głównie modelowanie komputerowe; w mniejszym stopniu wykonują również badania doświadczalne. Strona, redagowana przez prof. dr hab. Zbigniewa Postawę, jest przeznaczona głównie dla studentów fizyki zainteresowanych badaniami nanostrukturalnymi. Na stronach grupy prezentowane są szczegółowo aktualnie realizowane w pracowni projekty, wybrane publikacje z pełnymi tekstami, galerie zdjęć oraz animacje na temat rozpylania, jak również lista publikacji (częściowo pełne teksty) oraz wykłady z zakresu fizyki powierzchni i nanostruktur, nauki o materiałach i informatyki. Dostęp autoryzowany.

Typ: Witryny instytucji i organizacji
Wykłady, materiały szkoleniowe, kursy
Projekty badawcze, raporty

Data: 2020

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
ppt [PowerPoint Presentation]
wmv [Windows Media File]

Język: polski
angielski

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji