O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: marine geology
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 6

Wyniki: 1 - 6 spośród 6


GeoPlanet - Earth and Planetary Research
Strona GeoPlanet jest źródłem informacji na temat działalności Centrum, które koncentruje się na zintegrowaniu polskich badań nad procesami fizycznymi i chemicznymi zachodzącymi na Ziemi, w jej otoczeniu i w Układzie ...
Więcej ...
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Strona Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, zajmującego się problemami szeroko pojętej hydrauliki morskiej, rzek, zbiorników i estuariów, inżynierii brzegowej, geomechaniki oraz geotechniki. W zakładce Kronika przedstawiono ...
Więcej ...
Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Instytut Morski w Gdańsku został wchłonięty przez Uniwersytet Morski w Gdyni. Zakładka Aktualności zawiera informacje o bieżących wydarzeniach w Instytucie. Zakładki O Instytucie i Kierownictwo informuje o misji i zakresie ...
Więcej ...
Instytut Oceanografii : Uniwersytet Gdański
Portal Instytutu Oceanografii UG zawierający w zakładce O Instytucie podstawowe informacje na temat struktury organizacyjnej, składu osobowego, współpracy i historii Instytutu. Zakładka Studia informuje o kierunkach studiów ...
Więcej ...
Oceanologia
Kwartalnik publikujący wyniki badań oceanograficznych, głównie dotyczących mórz Europy Północnej. Wszystkie numery czasopisma od nr 1/1971 do bieżącego są dostępne w wersji cyfrowej w formacie PDF. Czasopismo jest indeksowane ...
Więcej ...
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Serwis Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, zawierający informacje o Instytucie (m.in. o jego historii, strukturze, prowadzonych pracach i badaniach, konferencjach, projektach międzynarodowych, ...
Więcej ...