O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2012-04-12 15:05:03
Tytuł: Control and Cybernetics

URL: http://control.ibspan.waw.pl:3000/mainpage

Współtwórca: Nahorski, Zbigniew. Red.

Wydawca: Polish Academy of Sciences. Systems Research Institute

Dziedzina: Informatyka / Sztuczna inteligencja
Automatyka i Robotyka / Cybernetyka
Automatyka i Robotyka / Sterowanie

Słowa kluczowe:

ogólna teoria systemów / general systems theory
kontrola optymalna / optimal control
teoria optymalizacji / optimization theory
analiza danych / data analysis
uczenie się / learning
modelowanie / modeling
identyfikacja / identification
teoria gier / game theory
optymalizacja wielokryterialna / multicriteria optimisation
metody decyzyjne i negocjacyjne / decision and negotiation methods
metody stochastyczne i rozmyte / stochastic and fuzzy methods

Opis: Czasopismo wydawane przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
Prezentuje artykuły z zakresu cybernetyki, sterowania i sztucznej inteligencji.
Numery poszczególnych roczników zawierają krótki opis dotyczący ich zakresu tematycznego oraz nazwiska autorów artykułów.
Wydania specjalne poszczególnych numerów poświęcone są w całości wybranym problemom z zakresu opisywanych dziedzin.
Strona czasopisma udostępnia bezpłatnie pełne teksty artykułów, począwszy od nr 4/2004.
Numery najnowsze nie są dostępne w wersji pełnotekstowej. Zawierają opis zawartości w postaci spisów treści.

Typ: Czasopisma

Data: 2009

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: angielski

ISSN/ISBN: 0324-8569

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji
dostępne spisy treści