O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: modelowanie
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 30

Wyniki: 1 - 20 spośród 30
Następne >>>

 Przejdź do strony:   / 2 


Advances in Manufacturing Science and Technology
Advances in Manufacturing Science and Technology (Postępy Technologii Maszyn) jest wysoko punktowanym i bardzo cenionym w środowisku inżynierskim kwartalnikiem, publikującym oryginalne, oparte na autorskich badaniach, artykuły ...
Więcej ...
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica stanowi kontynuację tytułu Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica. Czasopismo w wersji drukowanej wydawane od 1954 r. przez Uniwersytet ...
Więcej ...
Archives of Civil Engineering
Stona kwartalnika Archives of Civil Engineering indeksowanego w BazTech bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Czasopismo naukowe z szeroko pojętej problematyki ...
Więcej ...
Archives of Control Sciences
Kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk oraz Politechnikę Śląską prezentuje szeroko pojęte nauki o sterowaniu i dziedzinach pokrewnych, w tym: podstawy teorii sterowania, sterowanie optymalne, metody optymalizacji, ...
Więcej ...
Archivum Combustionis. Polish Academy of Sciences Committee of Thermodynamics and Combustion Polish Section of The Combustion Institute
Witryna wydawanego od 1981 r. czasopisma (kwartalnika) poświęconego zagadnieniom teorii spalania (zjawiskom chemicznym i fizycznym), pożaru, detonacji i eksplozji. Artykuły dotyczące zarówno prac teoretycznych jak i eksperymentalnych ...
Więcej ...
Blog Marka Brykczyńskiego
Autorem bloga jest Marek Brykczyński absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Treści zamieszczane na blogu są odzwierciedleniem szerokich zainteresowań autora ...
Więcej ...
Computational Methods in Science and Technology
Czasopismo poświęcone metodom obliczeniowym stosowanym w nauce i technice, ukazujące się w cyklu półrocznym. Publikuje artykuły dotyczące innowacyjnych kierunków badań naukowych m. in. z zakresu takich dziedzin jak : ...
Więcej ...
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
Strona internetowa kwartalnika poświęconego nowym metodom badawczym z zakresu takich dziedzin jak modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa, wykorzystywanych w inżynierii i naukach stosowanych. W czasopiśmie publikowane ...
Więcej ...
Control and Cybernetics
Czasopismo wydawane przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Prezentuje artykuły z zakresu cybernetyki, sterowania i sztucznej inteligencji. Numery poszczególnych roczników zawierają krótki opis dotyczący ...
Więcej ...
design news Polska
Design News Polska to polska edycja wydawanego w USA (od 1946 roku) czasopisma dla inżynierów-konstruktorów; równocześnie z wersją drukowaną (wydawaną do 2009 roku) funkcjonuje jako portal internetowy. Magazyn Design News ...
Więcej ...
Ecological Questions
Czasopismo Ecological Questions o zasięgu międzynarodowym publikuje oryginalne prace naukowe dotyczące szeroko pojętej ekologii. Publikacje wydawane są w języku angielskim. Czasopismo ukazuje się od 2002 jako rocznik ; od ...
Więcej ...
e-Informatica Software Engineering Journal
e-Informatica Software Engineering Journal (EISEJ) to czasopismo publikowane pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, Komitetu nauk komputerowych, Sekcji inżynierii oprogramowania. Ukazuje się równolegle w wersji drukowanej jak ...
Więcej ...
Folia Mathematica
Czasopismo matematyczne wydawane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Periodyk wydawany jest raz lub dwa razy w roku. Prezentuje nowe wyniki oraz nowe dowody i interpretacje znanych twierdzeń. Publikacje ...
Więcej ...
Grupa dr hab. Zbigniewa Postawy
Pracownia prof. dr hab. Zbigniewa Postawy znajduje się w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ...
Więcej ...
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Portal Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN), przedstawiający badania prowadzone przez Instytut, oraz prezentujący wydawane czasopisma, m.in. "Control and Cybernetics" - kwartalnik w języku angielskim ...
Więcej ...
Instytut Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Strona Instytutu Technologii Mechanicznej (ITM) mieszczącego się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje poza danymi kontaktowymi, informacjami ...
Więcej ...
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Strona Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM), które świadczy kompleksowe usługi z zakresu data science dla nauki, biznesu i sektora publicznego, ze szczególnym ukierunkowaniem ...
Więcej ...
Karol Dziedziul
Strona Domowa dra Karola Dziedziula, pracownika Katedry Analizy Matematycznej i Numerycznej Politechniki Gdańskiej. Czytelnik znajdzie tu wykłady (w formacie .pdf i .ps) dotyczące modelowania stochastycznego, programowania w ...
Więcej ...
LogForum
LogForum to czasopismo naukowe, które jest miejscem wymiany myśli i osiągnięć naukowych i implementacyjnych w obszarze logistyki. Zakres tematyczny obejmuje szczególnie następujące zagadnienia: - problemy pakowania, magazynowania ...
Więcej ...
Machine Dynamics Research
Czasopismo wydawane przez Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, poświęcone problemom dynamiki maszyn w tym: modelowaniu, wibroakustyce, wibroizolacji, diagnostyce, optymizacji, CAD. Do roku 2011 wydawane pod ...
Więcej ...