O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2013-03-15 19:03:24
Tytuł: Instytut Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

URL: http://itm.zut.edu.pl/

Wariant: ITM [ZUT]

Twórca: Instytut Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dziedzina: Mechanika / Mechanika - zagadnienia ogólne
Mechanika / Budowa i technologia maszyn
Mechanika / Mechatronika (mechanika)

Słowa kluczowe:

dydaktyka / didactics
uczelnia techniczna / technical university
zautomatyzowany system wytwarzania / automated manufacturing system
CAD / computer aided design
obróbka
technologia maszyn / machine technology
komputerowe wspomaganie projektowania / computer aided design
modelowanie / modeling
projektowanie maszyn

Opis: Strona Instytutu Technologii Mechanicznej (ITM) mieszczącego się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje poza danymi kontaktowymi, informacjami o jednostkach wchodzących w skład ITM, informacjami o organizacji roku akademickiego, planu zajęć i regulaminu studiów, danych dyrekcji oraz wykazu pracowników zawiera także wykazy publikacji pracowników Instytutu oraz materiały dydaktyczne z zakresu poszczególnych przedmiotów prowadzonych w toku studiów oraz podaje tematy prowadzonych badań i projektów. Na stronie znajdują się także informacje na temat otrzymanych nagród. W zakładce Jednostki Organizacyjne znajdują się linki do stron domowych Zakładów i Pracowni działających w ramach ITM:
•Zakład Technologii Maszyn (ZTM),
•Zakład Układów Mechatronicznych (ZUM),
•Zakład Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości (ZZSWiIJ),
•Pracownia Informatyczna (PI),
•Pracownia Mechaniczna (PM).

Typ: Witryny instytucji i organizacji
Wykłady, materiały szkoleniowe, kursy

Format: php [PHP Script]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski