O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: modeling
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 14

Wyniki: 1 - 14 spośród 14


Advances in Manufacturing Science and Technology
Advances in Manufacturing Science and Technology (Postępy Technologii Maszyn) jest wysoko punktowanym i bardzo cenionym w środowisku inżynierskim kwartalnikiem, publikującym oryginalne, oparte na autorskich badaniach, artykuły ...
Więcej ...
Archives of Control Sciences
Kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk oraz Politechnikę Śląską prezentuje szeroko pojęte nauki o sterowaniu i dziedzinach pokrewnych, w tym: podstawy teorii sterowania, sterowanie optymalne, metody optymalizacji, ...
Więcej ...
Blog Marka Brykczyńskiego
Autorem bloga jest Marek Brykczyński absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Treści zamieszczane na blogu są odzwierciedleniem szerokich zainteresowań autora ...
Więcej ...
Computational Methods in Science and Technology
Czasopismo poświęcone metodom obliczeniowym stosowanym w nauce i technice, ukazujące się w cyklu półrocznym. Publikuje artykuły dotyczące innowacyjnych kierunków badań naukowych m. in. z zakresu takich dziedzin jak : ...
Więcej ...
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
Strona internetowa kwartalnika poświęconego nowym metodom badawczym z zakresu takich dziedzin jak modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa, wykorzystywanych w inżynierii i naukach stosowanych. W czasopiśmie publikowane ...
Więcej ...
Control and Cybernetics
Czasopismo wydawane przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Prezentuje artykuły z zakresu cybernetyki, sterowania i sztucznej inteligencji. Numery poszczególnych roczników zawierają krótki opis dotyczący ...
Więcej ...
design news Polska
Design News Polska to polska edycja wydawanego w USA (od 1946 roku) czasopisma dla inżynierów-konstruktorów; równocześnie z wersją drukowaną (wydawaną do 2009 roku) funkcjonuje jako portal internetowy. Magazyn Design News ...
Więcej ...
e-Informatica Software Engineering Journal
e-Informatica Software Engineering Journal (EISEJ) to czasopismo publikowane pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, Komitetu nauk komputerowych, Sekcji inżynierii oprogramowania. Ukazuje się równolegle w wersji drukowanej jak ...
Więcej ...
Folia Mathematica
Czasopismo matematyczne wydawane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Periodyk wydawany jest raz lub dwa razy w roku. Prezentuje nowe wyniki oraz nowe dowody i interpretacje znanych twierdzeń. Publikacje ...
Więcej ...
Instytut Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Strona Instytutu Technologii Mechanicznej (ITM) mieszczącego się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje poza danymi kontaktowymi, informacjami ...
Więcej ...
Karol Dziedziul
Strona Domowa dra Karola Dziedziula, pracownika Katedry Analizy Matematycznej i Numerycznej Politechniki Gdańskiej. Czytelnik znajdzie tu wykłady (w formacie .pdf i .ps) dotyczące modelowania stochastycznego, programowania w ...
Więcej ...
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
Strona internetowa miesięcznika Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie polskiego magazynu konstruktorskiego, zajmującego się tematyką związaną z tworzeniem konstrukcji, projektowaniem i ostatecznym wykonaniem. Na tematykę ...
Więcej ...
Studia z Automatyki i Informatyki
Studia z Automatyki i Informatyki to czasopismo naukowe wydawane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydawca publikuje oryginalne prace teoretyczne i praktyczne związane z tematyką z zakresu sterowania, modelowania ...
Więcej ...
Zeszyty Naukowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej
Na stronie znajduje się baza pełnych tekstów Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej umieszczonych na liście czasopism punktowanych MNiSZW z liczbą punktów 2 (2010 rok). Pełne teksty ...
Więcej ...