O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: Zastosowania informatyki
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 32

Wyniki: 1 - 20 spośród 32
Następne >>>

 Przejdź do strony:   / 2 


3dcad.pl
Portal 3dcad.pl zawiera m.in. informacje na temat: oprogramowania wspomagającego projektowanie, oprogramowania wspomagającego wytwarzanie, modelowania trójwymiarowego, programów do rysowania schematów, programowania obrabiarek ...
Więcej ...
Andrzej Materka
Strona domowa Andrzeja Materki, profesora Politechniki Łódzkiej. Autor zamieścił na niej m. in. informacje o prowadzonych wykładach oraz materiały do nich w formacie PDF, w tym slajdy i podręczniki. Strona udostępnia także slajdy ...
Więcej ...
Applied Computer Science
Strona internetowa międzynarodowego czasopisma naukowego wydawanego przez Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej od 2005 roku. Pozycja jest wydawana zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. ...
Więcej ...
Badania.net : chcesz wiedzieć więcej?
"Serwis Badania.net prezentuje streszczenia najnowszych doniesień z zakresu badań naukowych publikowanych w prestiżowych anglojęzycznych przeglądach naukowych". Kompetentni autorzy serwisu udostępniają informacje naukowe internautom ...
Więcej ...
CAD.pl : CAD/CAM/CAE serwis projektantów, konstruktorów, inżynierów
Strona serwisu działającego w ramach wydawnictwa Helion, przeznaczona dla kadry technicznej: inżynierów konstruktorów i projektantów oraz użytkowników oprogramowania CAx: CAD/CAM/CAE. Zawiera informacje o nowych wersjach oprogramowania, ...
Więcej ...
Computational Methods in Science and Technology
Czasopismo poświęcone metodom obliczeniowym stosowanym w nauce i technice, ukazujące się w cyklu półrocznym. Publikuje artykuły dotyczące innowacyjnych kierunków badań naukowych m. in. z zakresu takich dziedzin jak : technologie ...
Więcej ...
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
Strona internetowa kwartalnika poświęconego nowym metodom badawczym z zakresu takich dziedzin jak modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa, wykorzystywanych w inżynierii i naukach stosowanych. W czasopiśmie publikowane ...
Więcej ...
Computer Methods in Materials Science
Kwartalnik wydawany przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone problematyce zastosowania metod komputerowych w inżynierii ...
Więcej ...
design news Polska
Design News Polska to polska edycja wydawanego w USA (od 1946 roku) czasopisma dla inżynierów-konstruktorów; równocześnie z wersją drukowaną (wydawaną do 2009 roku) funkcjonuje jako portal internetowy. Magazyn Design News Polska ...
Więcej ...
e-Informatica Software Engineering Journal
e-Informatica Software Engineering Journal (EISEJ) to czasopismo publikowane pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, Komitetu nauk komputerowych, Sekcji inżynierii oprogramowania. Ukazuje się równolegle w wersji drukowanej jak i ...
Więcej ...
Foundations of Computing and Decision Sciences
Czasopismo ukazujace się jako kwartalnik. Jest poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom z dziedziny informatyki oraz problemom z zakresu podejmowania decyzji. Począwszy od roku 2012 pełne teksty artykułów z czasopisma są udostępniane ...
Więcej ...
Grupa dr hab. Zbigniewa Postawy
Pracownia prof. dr hab. Zbigniewa Postawy znajduje się w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. ...
Więcej ...
Horyzont : Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Strona internetowa Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej (WWSIS). Zawiera ogólne informacje o uczelni, m. in. na temat władz uczelni, rekrutacji, kadry dydaktycznej. Informacje dotyczące kadry dydaktycznej są udostępniane ...
Więcej ...
Information Systems In Management
Strona internetowa kwartalnika naukowego, wydawanego w wersji angielskiej. W witrynie zamieszczono pełne teksty artykułów z numerów 1-4/2012. Na stronie zamieszczono też informacje na temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ...
Więcej ...
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
Strona zawiera informacje o działalności IITiS PAN. Zamieszczono skład rady naukowej instytutu, statut, wiadomości dotyczące poszczególnych zespołów badawczych i prowadzonych projektów. Znajdują się tu również informacje o wydawnictwach ...
Więcej ...
Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Politechnika Łódzka
Strona domowa Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej zawiera podstawowe dane dotyczące toku studiów oraz pracowników Instytutu. W zakładce dydaktyka znajdują się prezentacje dotyczące poszczególnych ...
Więcej ...
Maciej Komosiński
Strona domowa dra Macieja Komosińskiego, pracownika naukowego Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Witryna zawiera m.in. spis publikacji autora (część z nich jest też dostępna w formacie PDF) oraz listę publikacji, wraz ...
Więcej ...
Maciej Paszyński
Strona domowa Macieja Paszyńskiego, wykładowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Witryna zamieszcza opisy bibliograficzne 120 publikacji autora. Można ...
Więcej ...
MM Magazyn Przemysłowy
Strona miesięcznika "typu business to business, prezentujący zagadnienia techniczne z kluczowych dziedzin przemysłu. Czasopismo poszerzające wiedzę inżynierską, przydatne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych." Jest to "czasopismo ...
Więcej ...
molnet.eu
"molnet.eu jest to portal o modelowaniu molekularnym, bioinformatyce, informatyce chemicznej, chemii kwantowej, obliczeniach na maszynach wysokiej mocy". Na szczególną uwagę zasługuje zakładka Modelowanie, w której znajdują się ...
Więcej ...