O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: biologia morza
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 9

Wyniki: 1 - 9 spośród 9


Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński
Wiodącymi kierunkami badawczymi Instytutu Nauk o Morzu są badania środowiska geograficznego morskiej strefy brzegowej oraz obszarów przybrzeżnych. Na stronie znajdują się informacje o Instytucie, badaniach naukowych oraz ...
Więcej ...
Instytut Oceanografii : Uniwersytet Gdański
Portal Instytutu Oceanografii UG zawierający w zakładce O Instytucie podstawowe informacje na temat struktury organizacyjnej, składu osobowego, współpracy i historii Instytutu. Zakładka Studia informuje o kierunkach studiów ...
Więcej ...
Kolekcja Kultur Glonów Bałtyckich
Kolekcja glonów powstała w latach 80-tych ubiegłego wieku. Aktualnie składa się z około 150 oryginalnych szczepów bałtyckich sinic, zielenic, okrzemek i wiciowców roślinnych oraz pewnej liczby szczepów słodkowodnych ...
Więcej ...
Model Ekohydrodynamiczny
Model ekohydrodynamiczny był efektem realizacji kilku projektów na przestrzeni lat 1995-2004. Twórcą modelu jest Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IOUG). Publikuje prognozy dotyczące warunków hydrodynamicznych ...
Więcej ...
Morski Instytut Rybacki. Państwowy Instytut Badawczy : Akwarium Gdyńskie
"Misją Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego jest rozwój potencjału naukowego i eksperckiego w celu określania wpływu działalności człowieka, a szczególnie rybołówstwa na morskie ekosystemy, ...
Więcej ...
Nasz Bałtyk
"Strona Nasz Bałtyk stworzona została przez Akwarium Gdyńskie (niegdyś Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie) Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB w Gdyni w ramach programu "Chrońmy nasz Bałtyk" dotowanego przez Urząd ...
Więcej ...
SatBałtyk : Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego
System SatBałtyk zrealizowany został z funduszy Komisji Europejskiej przez konsorcjum Naukowe SatBałtyk, złożone z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IO UG), Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku (IF ...
Więcej ...
Stacja Morska im. prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
"Stacja Morska UG jest stacją terenową w strukturze organizacyjnej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii. Problematyka badawcza zespołu Stacji Morskiej koncentruje się ...
Więcej ...
Życie Bałtyku : atlas organizmów i biotopów
"Nasza baza nie obejmuje jeszcze wszystkich gatunków, ale do tego zmierzamy. Także pokazane siedliska nie wyczerpują ich pełnej różnorodności. Dokładna ich klasyfikacja w odniesieniu do Bałtyku nie jest jeszcze ustalona, ...
Więcej ...