O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: czasopismo fachowe
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 9

Wyniki: 1 - 9 spośród 9


Arianta : naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne
Specjalistyczna baza danych prowadzona przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego i udostępniana na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Zawiera 4500 (stan na dzień 28.10.2019) rekordy polskich czasopism elektronicznych. Baza, ...
Więcej ...
Industrial Monitor : produkcja i utrzymanie ruchu
Strona internetowa kwartalnika "Industrial Monitor", ukazującego się od 2011 roku. Czasopismo jest przewodnikiem dla profesjonalistów związanych z zarządzaniem produkcją i utrzymaniem ruchu w obiektach przemysłowych. W zakładce ...
Więcej ...
Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej
Witryna Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej. Oprócz informacji dla studentów i kandydatów zawiera bibliografie pracowników, dane o konferencjach i projektach badawczych, a także link do czasopisma "Journal of Applied Analysis", ...
Więcej ...
Materiały Inżynierskie - Nie tylko dla inżynierów!
"Materiałami nazywamy wszystkie stałe substancje o właściwościach umożliwiających ich stosowanie przez człowieka w celu wytwarzania przedmiotów użytkowych lub konstrukcji. Materiały Inżynierskie to magazyn trendów i rozwoju materiałów, ...
Więcej ...
Oceanological and Hydrobiological Studies:: the International Academic Journal of Oceanography and Hydrobiology, University of Gdansk Gdansk
"Kwartalnik Oceanological and Hydrobiological Studies jest anglojęzycznym periodykiem wydawanym przez Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Academic Publishing Company Walter DeGruyter, Prace publikowane ...
Więcej ...
Przegląd ITS : inteligentne systemy transportowe : technologie w służbie transportu
"Przegląd ITS" to źródło wiedzy między innymi o inteligentnych systemach transportowych w Polsce. Wydawany jest przez Stowarzyszenie ITS Polska. Celem twórców czasopisma jest ...
Więcej ...
Przemysł Chemiczny
Strona internetowa czasopisma naukowo-technicznego Przemysł Chemiczny, które publikuje recenzowane artykuły (m.in. prace naukowo-badawcze oraz problemowo-przeglądowe) w języku polskim poświęcone tematyce chemii i dziedzin pokrewnych, ...
Więcej ...
SIGMA-NOT : portal informacji technicznej – prasa fachowa
Twórcą portalu jest powszechnie znany w Polsce wydawca czasopism fachowych SIGMA NOT. Portal przedstawia informacje o wydawnictwie, prenumeracie wydawanych czasopism, kolportażu oraz regulaminie proponowanych usług. Wydawca oferuje ...
Więcej ...
Wydawnictwo PAK
Strona Wydawnictwa PAK, którego główne cele działalności dotyczą dziedziny pomiarów, automatyki, robotyki, informatyki i mechatroniki. Wydawnictwo zajmuje się „upowszechnianiem wiedzy technicznej w szerokim gronie inżynierów i ...
Więcej ...