O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: environmental engineering
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 115

Wyniki: 1 - 20 spośród 115
Następne >>>

 Przejdź do strony:   / 6 


Acta Scientiarum Polonorum. Architectura (Budownictwo)
Acta Scientiarum Polonorum założone w 2001 r. przez polskie uczelnie rolnicze. Podseria Architectura (Budownictwo) dostępna od 2002 r. w formie streszczeń, a od 2006 r. pełnych tekstów artykułów . Tematyka czasopisma dotyczy przede ...
Więcej ...
Agroenergetyka.pl : biogaz, biomasa, biopaliwo
Wortal o charakterze edukacyjno-informacyjnym, poświęcony w głównej mierze odnawialnym źródłom energii. Znajdują się tutaj wiadomości i artykuły związane z biomasą, biogazem, biopaliwami i trendami w ich rozwoju. Dodatkowo można ...
Więcej ...
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Portal kwartalnika naukowego Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, zajmującego się tematyką szeroko pojętej gospodarki odpadami i wybranych zagadnień ochrony środowiska. Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej ...
Więcej ...
Aura. Oochrona środowiska
"AURA – miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami ...
Więcej ...
Badania.net : chcesz wiedzieć więcej?
"Serwis Badania.net prezentuje streszczenia najnowszych doniesień z zakresu badań naukowych publikowanych w prestiżowych anglojęzycznych przeglądach naukowych". Kompetentni autorzy serwisu udostępniają informacje naukowe internautom ...
Więcej ...
Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny : Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej
"Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) jest wspólną inicjatywą Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej oraz Marszałków i Samorządów Województwa ...
Więcej ...
BIOINFO
Baza faktograficzna dotycząca szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy. W bazie można znaleźć informacje o metodach pomiaru i sposobach ochrony przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi, wykazy przepisów ...
Więcej ...
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia to interdyscyplinarna jednostka naukowa prowadząca od 1996 działalność dydaktyczną i prace badawcze z zakresu nauk technicznych i społecznych. Jest organizacją pożytku publicznego i jednostką ...
Więcej ...
Centrum Prawa Ekologicznego
Centrum Prawa Ekologicznego (CPE) to niezależny ośrodek badań i doradztwa specjalizujący się w prawie ochrony środowiska. CPE jest organizacją doradczą ; prowadzi usługi konsultingowe oraz sporządza ekspertyzy z zakresu polskiego ...
Więcej ...
Chemia i biznes - portal branży chemicznej
Na portalu prezentowane są najważniejsze wiadomości dotyczące polskiego i światowego przemysłu chemicznego oraz branż powiązanych. Przedstawiane są najnowsze trendy wpływające na kształt branży chemicznej, zmiany w legislacji krajowej ...
Więcej ...
Chłodnictwo i Klimatyzacja
Strona miesięcznika technicznego z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji. Rejestruje numery od 1999 roku do numeru bieżącego. Na stronie dostęp do spisów treści oraz do większości artykułów w pełnym tekście. Ponadto na stronie oferty ...
Więcej ...
ChronmyKlimat.pl
Portal na temat zmian klimatycznych, dostarcza bieżących informacji i fachowych opracowań związanych ze zmianami klimatu w różnych obszarach życia i gospodarki, z uwzględnieniem negocjacji klimatycznych na forum UNFCCC oraz procesu ...
Więcej ...
Computational Methods in Science and Technology
Czasopismo poświęcone metodom obliczeniowym stosowanym w nauce i technice, ukazujące się w cyklu półrocznym. Publikuje artykuły dotyczące innowacyjnych kierunków badań naukowych m. in. z zakresu takich dziedzin jak : technologie ...
Więcej ...
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
Strona internetowa kwartalnika poświęconego nowym metodom badawczym z zakresu takich dziedzin jak modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa, wykorzystywanych w inżynierii i naukach stosowanych. W czasopiśmie publikowane ...
Więcej ...
Cyrkulacje : Powietrze, Wentylacja, Klimatyzacja
CYRKULACJE to bezpłatne czasopismo branżowe skierowane do specjalistów gałęzi wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Nazwa czasopisma nawiązuje do cyrkulacji powietrza w instalacji, a także cyrkulacji i wymiany myśli, poglądów i opinii. ...
Więcej ...
Czasopisma elektroniczne AGH. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Na stronie znajdują się pełne teksty artykułów z czasopism elektronicznych wydawanych przez AGH. Są to następujące czasopisma: AGH Digital Communications - Technologies and Services/Telekomunikacja Cyfrowa - Technologie i Usługi ...
Więcej ...
Digital Platform of Polish Geological Journals
Platforma cyfrowa integrująca pięć czołowych polskich czasopism naukowych z dziedziny geologii: "Geological Quarterly" "Acta Geologica Polonica" "Annales Societatis Geologorum Poloniae" "Geologia Sudetica" "Przegląd Geologiczny". Czasopisma ...
Więcej ...
Drewno zamiast benzyny czyli holzgas, biodiesel i inne paliwa alternatywne
Strona internetowa tworzona przez inżyniera mechanika o specjalności energetyka cieplna. Jego pasją są paliwa alternatywne, w tym biopaliwa np. gaz drzewny. Ze strony można się dowiedzieć jak samodzielnie wykonać instalację produkującą ...
Więcej ...
Ecological Chemistry and Engineering Society
Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej powstało w 1993 r. Towarzystwo prowadzi działalność w następujących dziedzinach: monitorowanie jakości środowiska, pomiary stężeń radionuklidów w środowisku, wykorzystanie alternatywnych ...
Więcej ...
Ecological Questions
Czasopismo Ecological Questions o zasięgu międzynarodowym publikuje oryginalne prace naukowe dotyczące szeroko pojętej ekologii. Publikacje wydawane są w języku angielskim. Czasopismo ukazuje się od 2002 jako rocznik ; od 2011 ...
Więcej ...