O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: industrial development
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 4

Wyniki: 1 - 4 spośród 4


Baza KET : Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Zadaniem serwisu jest ułatwienie przedsiębiorcom i zespołom badawczym dostępu do wysokiej jakości usług informacyjnych i doradczych, które wspomagają innowacyjną działalność badawczo-rozwojową i gospodarczą w obszarze technologii ...
Więcej ...
CBRTP Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
Strona internetowa CBRTP - Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu, które "dzięki prowadzonym od początku swojej działalności badaniom naukowym, jest skutecznym katalizatorem współpracy między przedsiębiorstwami, a jednostkami ...
Więcej ...
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
Strona internetowa Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie przedstawia działalność jednostki naukowej, która "prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe dotyczące efektywności działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych ...
Więcej ...
Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz, jest jednostką naukowo-badawczą świadczącą usługi doradcze, szkoleniowe oraz naukowo-badawcze na rzecz producentów stali, użytkowników ...
Więcej ...