O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: management
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 110

Wyniki: 1 - 20 spośród 110
Następne >>>

 Przejdź do strony:   / 6 


Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna)
Acta Scientiarum Polonorum założone w 2001 r. przez polskie uczelnie rolnicze. Podseria Administratio Locorum w dostępie online: streszczenia od 2002 r. , pełne teksty artykułów od 2006 r. Tematyka dotyczy przede wszystkim zagospodarowania ...
Więcej ...
Akademia Zarządzania
Akademia Zarządzania to recenzowane czasopismo prezentujące spektrum tematów z dziedziny nauk ekonomicznych, w szczególności z dyscypliny nauki o zarządzaniu. Celem czasopisma jest popularyzacja dorobku studentów, doktorantów i ...
Więcej ...
Applied Computer Science
Strona internetowa międzynarodowego czasopisma naukowego wydawanego przez Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej od 2005 roku. Pozycja jest wydawana zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. ...
Więcej ...
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Portal kwartalnika naukowego Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, zajmującego się tematyką szeroko pojętej gospodarki odpadami i wybranych zagadnień ochrony środowiska. Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej ...
Więcej ...
Aura. Oochrona środowiska
"AURA – miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami ...
Więcej ...
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni
Strona domowa czasopisma "Autoportret", które podejmuje na swoich łamach tematy związane z planowaniem i organizowaniem przestrzeni publicznej. Czasopismo jest dostępne on-line. Ponadto na stronie znajduje się dział "Debaty" w ...
Więcej ...
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Portal wiedzy z zakresu bhp tworzony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP). Przepisy obowiązujące w różnych branżach i rodzajach prac, na bieżąco aktualizowane. Na stronie zamieszczono streszczenia tematów badawczych, artykułów ...
Więcej ...
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia to interdyscyplinarna jednostka naukowa prowadząca od 1996 działalność dydaktyczną i prace badawcze z zakresu nauk technicznych i społecznych. Jest organizacją pożytku publicznego i jednostką ...
Więcej ...
Centrum Prawa Ekologicznego
Centrum Prawa Ekologicznego (CPE) to niezależny ośrodek badań i doradztwa specjalizujący się w prawie ochrony środowiska. CPE jest organizacją doradczą ; prowadzi usługi konsultingowe oraz sporządza ekspertyzy z zakresu polskiego ...
Więcej ...
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Witryna poświęcona działalności Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, którego zadaniem jest pośredniczenie w procesie realizacji części projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w tym: wsparcie systemowe ...
Więcej ...
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
"Statutowym przedmiotem działalności Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej, w szczególności programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii ...
Więcej ...
Centrum.Jakości.pl
Strona poświęcona zagadnieniom jakości w następujących obszarach: podstawy jakości, w tym definicja jakości, rys historyczny, zapewnienie jakości, zarządzanie przez jakość, promocja jakości i powody wdrażania SZJ; normy ISO 9000; ...
Więcej ...
Cire.pl : Centrum Informacji o Rynku Energii
Portal na temat rynku energii. Zawiera m.in. : serwis informacyjny, materiały problemowe, prawo w energetyce, taryfy, dyskusje. Ponadto w portalu znajdują się linki do serwisów o pokrewnej tematyce dotyczącej rynku energii elektrycznej, ...
Więcej ...
Controlling : wiedza i narzędzia praktyczne
Czasopismo poświęcone zagadnieniom controllingu w przedsiębiorstwie. Na łamach czasopisma omawiane są zagadnienia dotyczące m.in.: rachunkowości, finansów, budżetu, opracowania prognozy kosztów, planowania wpływów i wypływów pieniężnych. ...
Więcej ...
controlling.info.pl
Portal tematyczny poruszający zagadnienia z zakresu controllingu, rachunkowości, budżetowania i zarządzania. Oferuje dostęp do pełnych tekstów artykułów z wyżej wymienionych dziedzin, prezentuje wspomagające systemy informatyczne ...
Więcej ...
Ecohydrology and Hydrobiology
Ecohydrology and Hydrobiology (International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology) jest angielskojęzycznym kwartalnikiem, powstałym z połaczenia dwóch czasopism: "Polskie Archiwum Hydrobiologii" i "Acta Hydrobiologica", wydawanym ...
Więcej ...
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
Kwartalnik poświęcony jest zagadnieniom związanym z zarządzaniem i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Adresowany jest zarówno do pracowników jak i studentów uczelni wyższych oraz menedżerów, specjalistów HR, działających w ...
Więcej ...
Ekoportal
Centrum Informacji o Środowisku jest instytucją państwową podległą Ministerstwu Środowiska. Misja serwisu jest to, aby "najbardziej istotne dla społeczeństwa informacje o środowisku, były dostępne z jednego miejsca w Internecie. ...
Więcej ...
e-logistyka.pl
Portal dedykowany przedsiębiorcom związanym z rynkiem Transport-Spedycja-Logistyka (TSL), a także wszystkim zainteresowanym branżą. Dostarcza aktualnych informacji branżowych z kraju, świata. Istotnym celem serwisu jest także budowanie ...
Więcej ...
Encyklopedia zarządzania
Baza wiedzy o zarządzaniu i dziedzinach pokrewnych. Encyklopedia jest kierowana nie tylko do studentów czy pracowników szkół wyższych. Jest adresowana także do pracowników przedsiębiorstw, urzędów oraz konsultantów. Wyszukiwanie ...
Więcej ...