O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: marine chemistry
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 5

Wyniki: 1 - 5 spośród 5


Instytut Oceanografii : Uniwersytet Gdański
Portal Instytutu Oceanografii UG zawierający w zakładce O Instytucie podstawowe informacje na temat struktury organizacyjnej, składu osobowego, współpracy i historii Instytutu. Zakładka Studia informuje o kierunkach studiów ...
Więcej ...
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Oceanologii PAN powstał w 1983 rpku. Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawo­wych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim za­cho­dzących. Instytut Oceanologii prowadzi ...
Więcej ...
Morski Instytut Rybacki. Państwowy Instytut Badawczy : Akwarium Gdyńskie
"Misją Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego jest rozwój potencjału naukowego i eksperckiego w celu określania wpływu działalności człowieka, a szczególnie rybołówstwa na morskie ekosystemy, ...
Więcej ...
Numeryczny model Morza Bałtyckiego
System eBaltic-Grid to numeryczna prognoza oraz dostęp do danych archiwalnych dla całego obszaru Bałtyku. Twórcą systemu jest Instytut Oceanologii PAN. System powstał w ramach projektu PL-Grid NG (jako grid dziedzinowy eBaltic-Grid) ...
Więcej ...
SatBałtyk : Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego
System SatBałtyk zrealizowany został z funduszy Komisji Europejskiej przez konsorcjum Naukowe SatBałtyk, złożone z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IO UG), Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku (IF ...
Więcej ...