O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: Sztuczna inteligencja
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 30

Wyniki: 1 - 20 spośród 30
Następne >>>

 Przejdź do strony:   / 2 


Andrzej Materka
Strona domowa Andrzeja Materki, profesora Politechniki Łódzkiej. Autor zamieścił na niej m. in. informacje o prowadzonych wykładach oraz materiały do nich w formacie PDF, w tym slajdy i podręczniki. Strona udostępnia także ...
Więcej ...
Antoni Ligęza home page
Strona domowa Antoniego Ligęzy, profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Witryna udostępnia dane osobowe autora. W zakładce Bazy danych zamieszczone zostały wykłady i materiały pomocnicze przeznaczone dla studentów, ...
Więcej ...
Asimo.pl : dobra strona robotyki : polski wortal robotyki
Polski wortal gromadzący, przetwarzający i rozpowszechniający informacje dotyczące robotyki automatyki i mechatroniki. Zawiera artykuły i publikacje o zasięgu krajowym i ogólnoświatowym, bazę danych producentów sprzętu ...
Więcej ...
Computational Methods in Science and Technology
Czasopismo poświęcone metodom obliczeniowym stosowanym w nauce i technice, ukazujące się w cyklu półrocznym. Publikuje artykuły dotyczące innowacyjnych kierunków badań naukowych m. in. z zakresu takich dziedzin jak : ...
Więcej ...
Computer Methods in Materials Science
Kwartalnik wydawany przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone problematyce zastosowania metod komputerowych w inżynierii ...
Więcej ...
Computer Science
Czasopismo prezentuje artykuły poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom informatyki teoretycznej i stosowanej. Artykuły są udostępniane w wersji pełnotekstowej, począwszy od 1999 roku. Można je wyszukiwać poprzez rok ...
Więcej ...
Control and Cybernetics
Czasopismo wydawane przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Prezentuje artykuły z zakresu cybernetyki, sterowania i sztucznej inteligencji. Numery poszczególnych roczników zawierają krótki opis dotyczący ...
Więcej ...
design news Polska
Design News Polska to polska edycja wydawanego w USA (od 1946 roku) czasopisma dla inżynierów-konstruktorów; równocześnie z wersją drukowaną (wydawaną do 2009 roku) funkcjonuje jako portal internetowy. Magazyn Design News ...
Więcej ...
Foundations of Computing and Decision Sciences
Czasopismo ukazujace się jako kwartalnik. Jest poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom z dziedziny informatyki oraz problemom z zakresu podejmowania decyzji. Począwszy od roku 2012 pełne teksty artykułów z czasopisma są ...
Więcej ...
Home page of Włodzimierz Kasprzak
Strona domowa pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej. Autor zamieścił na niej m. in. informacje o prowadzonych kursach dydaktycznych oraz pracach naukowych, w tym m. in. informacje o opublikowanych książkach i monografiach, ...
Więcej ...
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
The International Journal of Applied Mathematics and Computer Science jest kwartalnikiem wydawanym wspólnie przez Uniwersytet Zielonogórski oraz Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze od 1991 roku. Czasopismo poświęcone ...
Więcej ...
Inżynieriada świat widziany oczami inżyniera kosmicznego
Inżynieriada to serwis popularnonaukowy prowadzony dr inż. Marcina Stolarskiego, eksperta w dziedzinie łączności satelitarnej współpracującego z
Więcej ...
IPI PAN : Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Witryna Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN). Na stronie została zamieszczona informacja dotycząca struktury IPI PAN oraz charakterystyka prowadzonej tematyki badawczej, a także tematy poszczególnych ...
Więcej ...
KoNaR Koło Naukowe Robotyków
Witryna Koła Naukowego Robotyków KoNaR, działającego pod patronatem Zakładu Podstaw Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. Strona skierowana jest do studentów kierunku automatyka i robotyka, a w szczególności ...
Więcej ...
Maciej Komosiński
Strona domowa dra Macieja Komosińskiego, pracownika naukowego Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Witryna zawiera m.in. spis publikacji autora (część z nich jest też dostępna w formacie PDF) oraz listę publikacji, ...
Więcej ...
Marek Zasada : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Strona, opracowana przez dr inż. Marka Zasadę pracownika naukowego Instytutu Technologii Mechanicznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, przeznaczona ...
Więcej ...
Metody sztucznej inteligencji
Praca prezentuje pewien wybór tematów związanych ze sztuczną inteligencją, przedstawia rożne techniki i narzędzia wraz z przykładami zadań, do których można je wykorzystać. Koncentruje się narzędziarniach i technikach ...
Więcej ...
NASK
NASK to instytucja zajmująca się przygotowaniem i wdrażaniem rozwiązań, które mają na celu rozwój sieci teleinformatycznych w Polsce i działanie na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Prowadzi prace naukowe, działalność ...
Więcej ...
Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji
Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na stronie zostały zawarte informacje na temat Stowarzyszenia, jego Zarządu i Rady. Ze strony można ...
Więcej ...
Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (PTSN). Przedstawiono na niej historię powstania PTSN, skład Zarządu oraz Statut organizacji, w tym m. in. wiadomości dotyczące celów PTNS, jego władz, członków ...
Więcej ...