O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: marine ecology
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 8

Wyniki: 1 - 8 spośród 8


Ecohydrology and Hydrobiology
Ecohydrology and Hydrobiology (International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology) jest angielskojęzycznym kwartalnikiem, powstałym z połaczenia dwóch czasopism: "Polskie Archiwum Hydrobiologii" i "Acta Hydrobiologica", wydawanym ...
Więcej ...
Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Instytut Morski w Gdańsku został wchłonięty przez Uniwersytet Morski w Gdyni. Zakładka Aktualności zawiera informacje o bieżących wydarzeniach w Instytucie. Zakładki O Instytucie i Kierownictwo informuje o misji i zakresie ...
Więcej ...
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński
Wiodącymi kierunkami badawczymi Instytutu Nauk o Morzu są badania środowiska geograficznego morskiej strefy brzegowej oraz obszarów przybrzeżnych. Na stronie znajdują się informacje o Instytucie, badaniach naukowych oraz ...
Więcej ...
Instytut Oceanografii : Uniwersytet Gdański
Portal Instytutu Oceanografii UG zawierający w zakładce O Instytucie podstawowe informacje na temat struktury organizacyjnej, składu osobowego, współpracy i historii Instytutu. Zakładka Studia informuje o kierunkach studiów ...
Więcej ...
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Oceanologii PAN powstał w 1983 rpku. Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawo­wych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim za­cho­dzących. Instytut Oceanologii prowadzi ...
Więcej ...
Morski Instytut Rybacki. Państwowy Instytut Badawczy : Akwarium Gdyńskie
"Misją Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego jest rozwój potencjału naukowego i eksperckiego w celu określania wpływu działalności człowieka, a szczególnie rybołówstwa na morskie ekosystemy, ...
Więcej ...
Nasz Bałtyk
"Strona Nasz Bałtyk stworzona została przez Akwarium Gdyńskie (niegdyś Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie) Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB w Gdyni w ramach programu "Chrońmy nasz Bałtyk" dotowanego przez Urząd ...
Więcej ...
Stacja Morska im. prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
"Stacja Morska UG jest stacją terenową w strukturze organizacyjnej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii. Problematyka badawcza zespołu Stacji Morskiej koncentruje się ...
Więcej ...