O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: research project
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 13

Wyniki: 1 - 13 spośród 13


Aviation Valley
Witryna na temat przemysłu lotniczego w Polsce, który jest reprezentowany głównie przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza działające na terenie województwa podkarpackiego. Zawiera m.in. informacje ...
Więcej ...
CBRTP Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
Strona internetowa CBRTP - Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu, które "dzięki prowadzonym od początku swojej działalności badaniom naukowym, jest skutecznym katalizatorem współpracy między przedsiębiorstwami, a jednostkami ...
Więcej ...
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Strona oficjalna Instytutu Nauk Geologicznych PAN jest źródłem wiedzy na temat działalności Instytutu. Można na niej znaleźć historię jego działalności, a także bieżące sprawy. Znajduje się tam dokładnie rozpisana struktura Instytutu, ...
Więcej ...
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk UNIPRESS
Strona Instytutu Wysokich Ciśnień (IWC), który został założony w 1972 przez Polską Akademię Nauk i ma na celu "stosowanie metod wysokociśnieniowych w zaawansowanych badaniach podstawowych i w rozwoju technologii". Zawiera informacje ...
Więcej ...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strony internetowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW przeznaczone dla pracowników nauki, jednostek administracji uczelni i jednostek badawczych, studentów, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką. ...
Więcej ...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NCBiR jest instytucją zarządzającą badaniami naukowymi w Polsce. Jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada za realizację zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. ...
Więcej ...
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Strona Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku k. Otwocka zawiera informacje o zakresie badań prowadzonych przez Centrum, m.in. w dziedzinie fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej) ...
Więcej ...
Narodowe Centrum Nauki
Portal przeznaczony dla naukowców, także tych zaczynających pracę naukową, zainteresowanych realizowaniem projektów badawczych. Narodowe Centrum Nauki jest jednostką wykonawczą MNiSW, której działania koncentrują się na finansowaniu ...
Więcej ...
Nauka Polska
Portal będący podstawowym źródłem informacji dotyczącym polskiej nauki. Przedstawia zawartość bazy prowadzonej od 1991 r. przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI). Na stronie można znaleźć bazy zawierające dane dotyczące: 1. ...
Więcej ...
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Serwis Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, zawierający informacje o Instytucie (m.in. o jego historii, strukturze, prowadzonych pracach i badaniach, konferencjach, projektach międzynarodowych, ...
Więcej ...
Po Ryby 2007-2013 : Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
Strona Programu Operacyjnego "Po Ryby 2007-2013 : Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, ...
Więcej ...
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Strona internetowa Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych prezentuje działalność jednostki badawczo-rozwojowej oraz doradczej, która prowadzi prace w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, ...
Więcej ...
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie
"Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (WI-ET) jest najmłodszym Wydziałem Akademii Morskiej w Szczecinie". Na stronie internetowej Wydziału można uzyskać informacje na temat jego struktury i władz, a także kierunków studiów. ...
Więcej ...