O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: badania naukowe
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 67

Wyniki: 1 - 20 spośród 67
Następne >>>

 Przejdź do strony:   / 4 


Akcelerator Wiedzy Technicznej®. Politechnika Poznańska
Platforma internetowa stworzona na Politechnice Poznańskiej, zajmująca się akceleracją wiedzy naukowo-technicznej, jej udostępnianiem oraz wdrażaniem w system edukacji technicznej na poziomie kształcenia ogólnego i indywidualnego. ...
Więcej ...
Analityka : nauka i praktyka
Strona kwartalnika poświęconego "ludziom i problemom pracy laboratoryjnej. Pismo przeznaczone zarówno dla chemików analityków, kadry kierowniczej laboratoriów, jak i dla pracowników technicznych. [...] Na łamach czasopisma można ...
Więcej ...
Badania.net : chcesz wiedzieć więcej?
"Serwis Badania.net prezentuje streszczenia najnowszych doniesień z zakresu badań naukowych publikowanych w prestiżowych anglojęzycznych przeglądach naukowych". Kompetentni autorzy serwisu udostępniają informacje naukowe internautom ...
Więcej ...
Blog Politechniki Łódzkiej : nowa strona technologii
Blog prowadzony przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Podzielony na działy tematyczne. W zakładce komentarze ...
Więcej ...
CBRTP Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
Strona internetowa CBRTP - Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu, które "dzięki prowadzonym od początku swojej działalności badaniom naukowym, jest skutecznym katalizatorem współpracy między przedsiębiorstwami, a jednostkami ...
Więcej ...
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. Instytut badawczy
Strona Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego (COBRPP), mającego siedzibę w Warszawie. Zawiera informacje o instytucji wraz z nazwiskami i adresami osób, odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności. ...
Więcej ...
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
Strona internetowa Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie przedstawia działalność jednostki naukowej, która "prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe dotyczące efektywności działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych ...
Więcej ...
Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej
Centrum Biotechnologii jest jednostką pozawydziałową o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym. Centrum Biotechnologii jest wspólnym przedsięwzięciem trzech wydziałów: Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydziału ...
Więcej ...
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Strona Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, które powstało w 1980 r. Zawiera informacje o prowadzonej przez CFT działalności dydaktycznej, organizowanych konferencjach i seminariach. Wykaz pracowników zawiera linki ...
Więcej ...
Centrum Innowacji STB
Strona internetowa Centrum Innowacji STB prezentuje informacje o działalności jednostki w obszarach badań i rozwoju. W zakładce "O nas" krótko opisane są przedsięwzięcia podejmowane przez Centrum: m.in. realizacja usług badawczo-rozwojowych, ...
Więcej ...
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
Strona internetowa Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk prezentuje działalność jednostki naukowo-badawczej, która przeprowadza badania głównie nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych ...
Więcej ...
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest niezależną instytucją pozarządową, mającą na celu wspieranie nauki i naukowców poprzez przyznawanie nagród i stypendiów, transfer technologii do przemysłu, ułatwienie międzynarodowej współpracy ...
Więcej ...
Geocentrum Polska
Na stronie Geocentrum Polska znajdują się opisy instytucji wchodzących w skład stowarzyszenia, lista członków Komitetu Sterującego i Rady Programowej, a także program ramowy Geocentrum. W zakładce Projekty znajdują się informacje ...
Więcej ...
GeoPlanet - Earth and Planetary Research
Strona GeoPlanet jest źródłem informacji na temat działalności Centrum, które koncentruje się na zintegrowaniu polskich badań nad procesami fizycznymi i chemicznymi zachodzącymi na Ziemi, w jej otoczeniu i w Układzie Słonecznym ...
Więcej ...
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Strona internetowa Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk przedstawia działalność "jednej z wiodących jednostek naukowych w dziedzinie nauk o życiu w Polsce." Prowadzi badania naukowe z różnych dziedzin biologii, ...
Więcej ...
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
Strona internetowa Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, który jest "wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce" w wielu obszarach badań (m.in. choroby neurologiczne, fitochemia, immunologia, dynamika molekularna, ...
Więcej ...
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego
Strona internetowa Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) stanowi źródło informacji o pracownikach, publikacjach i badaniach naukowych prowadzonych w jednostce. Na uwagę zasługuje zakładka Działalność omawiająca ...
Więcej ...
Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
Instytut Fizyki jest jednostką Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Instytut fizyki prowadzi studia magisterskie w zakresie fizyki technicznej w specjalnościach fizyki komputerowej ...
Więcej ...
Instytut Fizyki UMCS
Strona Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który specjalizuje się w: spektrometrii mas, fizyce powierzchni, teorii jądra atomowego i fazy skondensowanej, astrofizyce i teorii grawitacji, biofizyce, ...
Więcej ...
Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Fizyki UMK w Toruniu tworzy osiem katedr. Główne kierunki prowadzonych badań dotyczą współczesnej fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz w dziedzinach takich jak: fotonika, fizyka kwantowa, fizyka atomowo-molekularna, ...
Więcej ...