O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: modelowanie komputerowe
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 11

Wyniki: 1 - 11 spośród 11


Advances in Manufacturing Science and Technology
Advances in Manufacturing Science and Technology (Postępy Technologii Maszyn) jest wysoko punktowanym i bardzo cenionym w środowisku inżynierskim kwartalnikiem, publikującym oryginalne, oparte na autorskich badaniach, artykuły ...
Więcej ...
Archives of Civil Engineering
Stona kwartalnika Archives of Civil Engineering indeksowanego w BazTech bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Czasopismo naukowe z szeroko pojętej problematyki ...
Więcej ...
Grupa dr hab. Zbigniewa Postawy
Pracownia prof. dr hab. Zbigniewa Postawy znajduje się w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ...
Więcej ...
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Portal Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN), przedstawiający badania prowadzone przez Instytut, oraz prezentujący wydawane czasopisma, m.in. "Control and Cybernetics" - kwartalnik w języku angielskim ...
Więcej ...
Instytut Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Strona Instytutu Technologii Mechanicznej (ITM) mieszczącego się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje poza danymi kontaktowymi, informacjami ...
Więcej ...
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Strona Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM), które świadczy kompleksowe usługi z zakresu data science dla nauki, biznesu i sektora publicznego, ze szczególnym ukierunkowaniem ...
Więcej ...
Maciej Patan
Strona domowa dra Macieja Patana, pracownika Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu w Zielonej Górze, zajmującego się sterowaniem robotów, modelowaniem programów, badaniami operacyjnymi. Zawiera dane ...
Więcej ...
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
Strona internetowa miesięcznika Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie polskiego magazynu konstruktorskiego, zajmującego się tematyką związaną z tworzeniem konstrukcji, projektowaniem i ostatecznym wykonaniem. Na tematykę ...
Więcej ...
Przegląd Mechaniczny
Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację ...
Więcej ...
Studia Geotechnica et Mechanica
Strona, adresowanego do pracowników nauki, a także inżynierów - praktyków i projektantów, kwartalnika Studia Geotechnica et Mechanica obejmującego zagadnienia teoretyczne i praktyczne z mechaniki materiałów geologicznych, ...
Więcej ...
Studia z Automatyki i Informatyki
Studia z Automatyki i Informatyki to czasopismo naukowe wydawane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydawca publikuje oryginalne prace teoretyczne i praktyczne związane z tematyką z zakresu sterowania, modelowania ...
Więcej ...